KMO

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

01.06.2017 - 03.06.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu (Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17/3 Kadıköy-İstanbul)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İlgili Eğitim Dokümanları

Eğitimin İçeriği :

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetimi organizasyon kültüründe topluca bir değişikliği gerektirir. Tüm çalışanların, proseslerin, bütün üretim araçlarının ve ürünlerin bütünleşik halde ele alınarak, kuruluşla bütünleşmesi ile rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde artırılabilmesi mümkün olacaktır.

Bu amaçla klasik Kalite Kontrol yaklaşımının dışında  Toplam Kaliteye yönelik bir sistem olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dünya çapında kabul gören standardın son versiyonudur.
• Kalite Tanımları

• Kalite Yönetim Sisteminin gelişimi
• Kalite Yönetim Prensipleri 
• Süreç Modeli 
• ISO 9001:2015 Maddeleri tanıtımı

• Maddelerin yorumlanması ve uygulamalar. 
Bu eğitimin temel konu başlıkları olmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi İç  Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanmış düzenlemelerle uyumlu olup olmadığı, bu düzenlemelerin etkin şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği Kalite Yönetim Sisteminin önemli bir göstergesidir.

Bu amaçla gerekli eğitimi almış ve yeterlilikleri kanıtlanmış personelin gerçekleştireceği sistematik ve bağımsız inceleme Kuruluş İçi Kalite Denetimi  olarak adlandırılır.

İç denetimlerin belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülmesi  ISO 9001:2015 standardının olmazsa olmaz şartı olmaktadır.

İç Tetkik kavramları

ISO 9001:2015 maddelerinin denetim açışından yorumlanması

Denetçi Görev ve sorumlulukları

İç Denetim Planlanması ve   Uygulanması

Denetim sonrası faaliyetler, bu eğitimin temel konularıdır

Eğitimin Amacı :

Eğitim içeriğine dahil olan konular kapsamında katılımcıların bilgilendirilmesi ve belgelendirilmesi

Katılımda Aranacak Şartlar :

TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

KMO üyesi ya da öğrenci üye olmak

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için 110 TL/Gündür; öğrenci üyelere 70TL/Gün ve işsiz üyelere 70 TL/Gün, Diğer 170 TL/Gün;

Belge Ücreti :

0

Açıklama :

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (32 KB) (23.05.2017 14:11:35)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME