KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

10.11.2017 - 13.11.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A/4Blok Kat: 2 Nilüfer/BURSA

 

Katılımcı Sayısı :

24

Eğitim Malzemeleri :

TÜM EĞİTİM NOTLARI ODAMIZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Eğitimin İçeriği :

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş 

Türk yargı teşkilatı 

Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri 

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

Oy ve Görüşün Sunulması 

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

 

Eğitimin Amacı :

Bilirkişilik kanunu, yönetmeliği ve temel eğitim genelgesi kapsamında bilirkişilik eğitimi vermektir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Başvuru formu (EKTE)

1 adet foto

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi

Kurs ödenti evrakı fotokopisi (makbuz, fatura, dekont vb.) 

TMMOB Üyeleri için oda üyelik belgesi ve borcu yoktur yazısı 

Sınav ve Belgelendirme :

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB üyeleri ve Kimyager katılımcılar için 600 TL; Diğer Katılımcılar için 750 TL

Belge Ücreti :

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İş Bankası-Altıparmak Şubesi Hesap no: 2207-469159 IBAN: TR20 0006 4000 0012 2070 469159

Açıklama :

NOT: Kesin kayıt yaptırmak için kurs ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Havale ile yapılan ödemelerde "ad, soyad" ve "bilirkişilik temel eğitimi" ibarelerinin yazılması önemle rica olunur. 

Dosyalar

(594 KB) (21.10.2017 13:11:57)

(186 KB) (21.10.2017 13:14:01)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME