KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

27.11.2017 - 30.11.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ Adres: 15 MAYIS MAH. 561 SOK. TMMOB İŞHANI NO:4 KAT:3 PAMUKKALE - DENİZLİ

Katılımcı Sayısı :

24

Eğitim Malzemeleri :

TÜM EĞİTİM NOTLARI ODAMIZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Eğitimin İçeriği :

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş 

Türk yargı teşkilatı 

Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri 

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

Oy ve Görüşün Sunulması 

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

Örnek Olayların Sunulması

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Genel Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Anketi 

Eğitimin Amacı :

BİLİRKİŞİLİK KANUNU, YÖNETMELİĞİ VE TEMEL EĞİTİM GENELGESİ KAPSAMINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VERMEKTİR.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 KATILIM ŞARTLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d) Oda üyesi olan Mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

f) Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.


Sınav ve Belgelendirme :

 Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB’A BAĞLI ODA ÜYELERİ İÇİN KDV DAHİL 600 TL; DİĞER BAŞVURULAR İÇİN 750 TL DİR.

Belge Ücreti :

BANKA HESAP BİLGİLERİ Banka Adı: TÜRKİYE İŞ BANKASI Şube Adı: BAYRAMYERİ ŞB. - ŞB.KODU 3202 Hesap No: 1028467 IBAN No: TR65 0006 4000 0013 2021 0284 67

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

+90 258 2420112

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME