KMO

ATIK YÖNETİMİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI-ADANA

Eğitimin Verileceği Tarih :

10.01.2018 - 11.01.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Reşatbey Mah. 62005 Sok. No:12 Eryılmaz APT. K:1 D:1 Seyhan/ADANA

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

-Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Çevre Denetimi Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Maden Atıkları Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı,

-Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belge Formatı ve Yazı Formatı,

-Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluşlarda aranacak Kurumsal ve Teknik Özellikleri ile Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar,

-Aktarma İstasyonları Uygulama Projelerinde Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ,

-Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları,

-Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisleri İşletme Planı Formatı,

-Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri,

-Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

-Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar,

-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği uyulması gereken esaslar,

-Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar,

-Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar,

Eğitimin Amacı :

Düzenlenecek eğitim programı, atıkların insan ve çevre üzerindeki olumsuzluklarının katılımcılara aktarılması ayrıca mevzuatlar kapsamında cezai durumların minimize edilmesini amaçlamaktadır.

Katılımda Aranacak Şartlar :

GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

-Kursa katılım bedelini ödediğine ilişkin makbuz,

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

400,00 TL/Kişi

Belge Ücreti :

Açıklama :

Başvuru Formu aşağıdadır.

Dosyalar

Başvuru Formu (189 KB) (28.12.2017 17:01:49)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME