KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

26.02.2018 - 28.02.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İZMİR

Katılımcı Sayısı :

15

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 EĞİTİM  PROGRAMI

Atex Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar 

Mevzuatı Ve Yükümlülükler  -  1999/92/Ec (Atex)

İşverene Ait Yükümlülükler

Patlama Risk Değerlendirmesi Özel Gereklilikleri

 

Atex Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması 

Yanma Kimyası Ve Yangının Davranışı 

Katı Sıvı Ve Gazların Yanma, Parlama Ve Patlama Davranışları 

Patlamaların Mekanizması Ve Dinamiği 

Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), Lel Ve Uel, Molekül Ağırlığı, Özgül Ağırlık 

Toz Patlamaları Ve Gerekli Şartlar

 

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı Ve Bölge(Zone)lerin Belirlenmesi Zone Hesaplamaları 

Tehlikeli Alan Sınıflandırması

 Alan Sınıflandırma Aşamaları

Hac - Tehlikeli Bölge Sınıflandırması

 

Bertaraf Yöntemleri Ve Havalandırma 

Yanıcı Madde Kullanmamak 

İnertleştirme (Azot, Karbondioksit Vb. Ekleme) 

Seyreltme 

Havalandırma (Havalandırma Hesapları) 

 

Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası 

 

Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü 

Kategori 1,2,3, Eksproof Ekipman Kullanımı 

Statik Elektrik Önlemleri Ve KKD 

Mekanik Kıvılcımlar 

Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri 

 

Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin  Değerlendirilmesi ve Azaltılması 

Basınca Dayanıklı Yapı 

Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri 

Patlama Kapakları Ve Diskleri 

Domino Etkisinin Önlenmesi 

 

Atex İçin Acil Durum Planı

 

 

Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması

 

Bilinen Risk Değerlendirmesi Yöntemleri 

Uygun Risk Değerlendirmesi Yönteminin Seçimi 

Seçilmiş Olan Yöntemin Patlayıcı Atmosfer Risk Değerlendirmesinde Uygulanması 

Saha Çalışmalarından Örnek Uygulamaların Paylaşımı 

 

Hesaplama İşlemleri 

Dokümanın İncelenmesi 

Tehlikeli Bölge Sınıflandırma

Gaz , Buhar, Sis ve toz kaynaklı patlayıcı ortamları içeren  örnek Çalışmalar Üzerinde Tartışmalar

Katılımcılarla Birlikte Hesaplama Ve Risk Analizi Çalışmaları İle Yönlendirme Soruların Cevaplanması

 

Eğitimin Amacı :

30 Nisan 2013 tarih 28633 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik_ madde 10 gereği" işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Patlayıcı ortam risklerinin tespit edilmesi, oluşabilecek patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla alınacak önlemler hakkında Şubemiz tarafından 26-27-28 Şubat 2018 tarihlerinde (TS EN 60079-10-1 _2015 Patlayıcı ortamlar-Bölüm 10-1: Alanların Sınıflandırılması-Patlayıcı gaz ortamları standardına göre) eğitim düzenlenecektir.

 

 

 

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Eğitimde katılımcıların Temel İş Güvenliği ve Temel Kimya bilgisine sahip oldukları kabul edilecektir.

KATILIMCILARDA İSTENECEK EVRAK:

Başvuru Formu
1 Fotoğraf
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi
Meslek Odasından alacakları Oda üyesi olup, üye ödenti borcu olmadıklarına dair yazı
Eğitim ücretinin yatırıldığına dair makbuz


Sınav ve Belgelendirme :

 Ders notları program başlangıcında dağıtılacak olup,eğitim programının bitiminde, değerlendirme sınavı yapılarak Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayıcısı Eğitim Sertifikası verilecektir.


Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri için 600 TL; diğer katılımcılar 800 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

(2032 KB) (26.01.2018 10:49:52)

(31 KB) (09.02.2018 11:05:50)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME