KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

18.05.2018 - 20.05.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

15 MAYIS MAH. 561.SOK. TMMOB BİNASI NO:4 PAMUKKALE/DENİZLİ

Katılımcı Sayısı :

15

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 

1)    Patlamadan Korunma Dokümanı Standartları İle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat, PKD hazırlanması gereken işyerleri

a)    Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik

(ATEX DİREKTİFİ 1999/92/EC (ATEX 137)

b) 94/9/AT ATEX Yönetmeliği   Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik  (R.G: 30 Haziran 2016 Sayı: 29758)

ATEX 94/9  EC  DİREKTİFİ yenisiATEX 2014/34/EC  (Şubat 2014 ) Elektrikli  Cihazlar Standartları   

c)  Boşalma kaynakları

d)  Sıvıların ve gazların boşalma değerleri hesabı

e)  PKD Hazırlamaya Nereden Başlanmalı?

f)   Patlayıcı Atmosfer Ateşlenmesinin Önlenmesi (Ateşleme Kaynakları Ve Kontrolü)

o   Endüstride Statik elektrik oluşumu ve kontrol teknikleri

o   Kıvılcım çıkarmaz Malzeme özellikleri

2)    Patlama ve yangın Riskinin Değerlendirmesi metotları

a)    Risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken temel öğeler/metotlar

b)    Örneklerle yanıcı ve parlayıcı madde patlama risk değerlendirmesi

c)    Tehlikeli alanlarda kullanılan mekanik ekipmanlarıntutuşturma risk değerlendirmesi, kıvılcım çıkarmama özelliği ve ateşli işlerin önemi

3)    Yanıcı Gaz, Buhar  Ve Tozların Patlama Özellikleri Sınıflandırması

a)  Yanıcı ve Parlayıcı sıvıların Tehlikeli özellikleri

b)   Gazların Patlama özelliği, Patlama sıcaklığı ve gaz grupları. Tozların patlama özellikleri

4)    Endüstride Havalandırma Ve Seyrelme

5)    a) Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak    Elektrikli Cihazların Seçimi ve uygunluğu.                                                                                                                             b) Patlayıcı tozlar, toz patlamalarında gerekli şartlar, tozlu tesislerde yapılabilecekler. IEC 60079-10-2, 2015 de verilen örneklerin incelenmesi ve açıklaması

Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesi    TS EN-60079-10-1 2015 Bölge tipi tespiti (Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Patlayıcı Gaz Atmosferler)Doğal gaz elektrik santralı RMS örneği. Yeni ve eski metotların kıyaslanması.Kuşak tipi, kuşak  mesafesi, kuşak haritası çizimi.

6)      Elektrikli Cihazların Koruma Özellikleri ,TS/IEC 60079-20-1-2015  (Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 20-1, Patlamaya Karşı Korumalı Cihazların Bakım Kuralları,  Gaz kaçak sensörlerinin özellikleri

7)    Kapalı Oda Örneği(UYGULAMA-1)

Alüminyum kaplama tesisi, komple PKD hazırlama alüminyum kaplama elektroliz örneği, pkd hazırlama

8)    (UYGULAMA-2)Açık Hava Tesisi Hava alanı akaryakıt tedarik sistemi PKD hazırlama

9)        (UYGULAMA-3) Bir Elektrostatik Toz Boya Tesisi Örneği Ve Pkd Hazırlanması.                                    Komple örnek bir PKD

10)     (UYGULAMA-4)Sprey Yaş Boya Kabini Örneği

11)     (UYGULAMA-5)Özel bir doğalgazlı kazan dairesi örneği ve ihmal edilebilir mesafe

12)     Denetleme,  ETİKET OKUMA

PKD hazırlanan ve kuşak haritası çizilen bir tesiste denetleme yapılması ve exproof aletlerin etiketleri ve etiket okuma hakkında genel bilgi. IEC 60079-14, IEC 60079-17, IEC 60079-19

        Kemal Sarı S:11sa,  Abdullah Kaymaz:8sa   Ruhi Öktem:5 saatTOPLAM      24 saat

Eğitimin Amacı :

 

30/04/2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 

KATILIMCI PROFİLİ:

YANABİLİR ÖZELLİKTEKİ MADDELERİN ÜRETİLDİĞİ , DEPOLANDIĞI BÖLÜMLERDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLANLAR,

EN AZ ÜÇ YIL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLAR.

TEMEL KİMYA VE PROSES GÜVENLİĞİ BİLGİSİNE SAHİPOLANLARIN KATILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Sınav ve Belgelendirme :

 Atölye sonunda sınav yapılacak olup, başarılı olan kursiyerlere ‘Başarı Sertifikası"verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri için 750 TL/ 3 Gündür; diğer katılımcılar 1000 TL/ 3 Gün) Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muafdır.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0258 242 01 12 - 0258 242 01 19

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME