KMO

KİMYA SEKTÖRÜNDE PROBLEM ÇÖZME TAKTİKLERİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.04.2018 - 05.04.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

 EGE ÜNV. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BORNOVA-İZMİR

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 EĞİTİM İÇERİĞİ

Problem: Birey veya toplumların karşılaştığı veya başarıları için çözülmesi zorunlu olan güçlüklerdir.

Herkes her zaman bir yerlerde sorunlar ile karşılaşmış ve bunları çözmüştür. Problemler çözülüyor ki kişiler başarıya ulaşıp hayatlarını sürdürüyor toplumlar gelişip güçleniyor.

O zaman sorun çözme yetenekleri, stratejileri, taktikleri üzerinde düşünmeye veya konuşmaya NE GEREK VAR?

Çünkü, gelişen teknolojik şartlarda ve acımasız rekabet ortamında, karşılaşılacak problemler;

·        Çoğu zaman karmaşık olacaktır.

·        Aynı zamanda birden fazla problem ile karşılaşılabilecektir.

·        Bu problemler birbirinden bağımsız olabileceği gibi bağlantılı da olabilecektir.

·        Her bir problemin birden fazla çözüm alternatifi olacaktır.

·        Problemin karmaşıklığı arttıkça çözüm alternatifleri de artacaktır.

Problem çözme taktikleri ve stratejileri, günümüzde birçok ülkede ilgi ile üzerinde durulan bir konudur. Kuruluşlar, özellikle kişiler, robot teknolojileri geliştikçe, hayatta kalabilmenin ancak problem çözme yeteneklerini yükseltmek ile mümkün olabileceğini ayırdına varmışlardır. Aksi halde robotların kendilerinin yerini alması kaçınılmaz olacaktır.

Seminerde, "Problem çözmeye hazır bir düşünce disiplini oluşturulması" ile "Problem Çözme Taktikleri" sistematik olarak anlatılacak ve kimya sektörüne özel  uygulama örnekleri verilecektir.

 

Düşünme disiplini kapsamında;

·        Etkin bir problem çözücünün özellikleri ve davranış şekilleri gösterilecektir.

·        Risk nasıl alınır?

·        Vizyon nasıl geliştirilir?

·        Paradigma öncüsü nasıl olunur?

·        Zihinsel kitlenmeler nelerdir?  Örneklerle gösterilecektir.

 

Taktik adımları,

·        Gerçek problemin doğru tanımlanması,

·        Çözüm seçeneklerinin yaratılması,

·        En uygun çözümün seçimi,

·        Çözümün nasıl gerçekleştirileceği,

·        Nihai irdeleme (Çözüm, problem tanımına tam cevap vermiş midir? Etik midir? Kişiler, kuruluşlar ve çevre için güvenli midir?) Örnekler üzerinde anlatılacaktır.

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB ÜYELERİNE 250,00-TL, DİĞER KATILIMCILAR İÇİN 400-TL İşsiz üyelerimizden katılım ücreti alınmayacaktır. (SGK 4/A hizmet dökümü, 4/B, 4/C tescil kaydı gerekmektedir.)

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

(80 KB) (10.04.2018 15:36:58)

(29 KB) (10.04.2018 15:37:06)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME