KMO

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (MÜHENDİSLER İÇİN)

Eğitimin Verileceği Tarih :

03.05.2018 - 05.05.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:37 Yeğiner Apt. B Blok K:4 D:7 Bahariye-Kadıköy/İstanbul

Katılımcı Sayısı :

35

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar tarafımızdan verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

 

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

f) Personel yönetimi ve eğitimini,

g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,

kapsar.

 

Eğitimin Amacı :

16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istastyonlarında görev yapacak sorumlu müdür  eğitiminin sağlanması,

Katılımda Aranacak Şartlar :

GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-1 adet fotoğraf, 

-Diploma fotokopisi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

-Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz,

-Kayıtlı olunan meslek odasından üyelik yükümlülüklerinin yerine getirildiğine dair belge

 

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

300 TL

Belge Ücreti :

100 TL

Açıklama :

Eğitime ön kayıt yaptırmak için ekte bulunan eğitim başvuru formunu doldurarak istanbul@kmo.org.tr adresine gönderiniz.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (16 KB) (17.04.2018 17:38:26)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME