KMO

KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

06.06.2018 - 08.06.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bornova-İZMİR

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

İlgili eğitim dokümanları şubemiz tarafından sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği :

- Kozmetik Mevzuatı, Kozmetik Ürün Bildirimleri ve Ürün Takip Sistemi

 

- Kozmetik Ürün, Kozmetik Ürün Grupları, Kozmetik Yönetmeliği ve Ekleri, Yasaklı ve Sınırlı Ürün Bileşenleri

 

- Kozmetik Üretici, Sorumlu Yönetici, Güvenlilik Değerlendirme Sorumlusu Görev ve Sorumlulukları

 

-  Kozmetik Ürün Ambalaj Bilgileri, Kozmetik Ürün Tanıtımları, Yasal Yükümlülükler ve Sınırlamalar

 

-  Kozmetik Ürün Teknik Bilgi Dosyası ve İçeriği

 

-  Kozmetik İyi İmalat Uygulamaları (GMP)

 

-  Kozmetik Vijilans

 

-  Kozmetik Ürün Analizleri

 

-  Kozmetik Ürün ve Hammaddelerine Genel Bakış

 

-  Deri, Yapısı ve Fonksiyonları

 

-  Kozmetik Ürün Kullanımına Bağlı Oluşabilecek Lokal ve Sistemik Toksik Etkiler

 

-  Kozmetik Ürün ve Hammaddelerinde Güvenlilik Değerlendirmesinde Yararlanılan Toksisite Testleri

 

-  Güvenlilik Değerlendirmesinde Kullanılan Hesaplamalar ve Uygulamalı Örnekler

 

-  TİTCK Yönetmelik ve Kılavuzları,

 

-  Etkililik Değerlendirmesinde Klinik Araştırmalar

 

-  Güvenlilik Bildirim Sistemi (Kozmetoviijilans)

 

-  Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu İçerik Bilgileri

 

-  Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu-Dosya Hazırlanması

 

-  Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi İçin Örnek Çalışmalar

 

-  Bilgi Tekrarı, Soru ve Cevaplar Değerlendirmesi

 

-  Sınav ve Değerlendirme

Eğitimin Amacı :

Bu eğitim, katılımcılara Sağlık Bakanlığı`nın yayınlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği ve ekleri ile güvenlilik değerlendirmesine ilişkin kılavuzlar çerçevesinde, kozmetik ürünlerde mevzuata uygun olarak güvenlilik değerlendirme raporunun hazırlanması ve uygulamaları için gerekli olan temel bilgilerin sunulmasını amaçlar.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Kozmetik ürün üreten, ürettiren, ihraç veya ithal eden işyerlerinde, üretim, laboratuvar, AR&GE, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan Kimya Mühendisi ve Kimyagerler ile işyerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu (Kimya Mühendisliği, Eczacılık, Kimya, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji eğitimlerine sahip) kişiler ile bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen Kimya Mühendisleri, Kimyagerler.

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonrası değerlendirme sınavı yapılacak olup başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB, Eczacı Odası Üyeleri ve Kimyagerler için 600 TL, diğer katılımcılar için 750 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

232 4213535- 4645908

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME