KMO

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (ENYS) UYGULAMALI BİLGİLENDİRME TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

08.12.2018 - 09.12.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

 KMO ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ALİ ATABEY EĞİTİM SALONU

Katılımcı Sayısı :

30

Eğitim Malzemeleri :

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Eğitimin İçeriği :

 

·         * Kuruluş ve Bağlamı

·         * İlgili taraf beklenti ve ihtiyaçları

·         * EnYS` nin sınır ve kapsamı

·         * Liderlik ve taahhüt

·         * Enerji Politikası

·         * Kurumsal görev, sorumluluk ve yetkiler

·         * Planlama

·         * Enerji gözden geçirmesi

·         * Risk ve Fırsatlar

·         * Enerji performans göstergeleri

·         * Enerji referans noktası

·         * Enerji hedef ve amaçları, eylem planları

·         * Enerji verilerinin planlanması

·         * Destek faaliyetleri ( kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim)

·         * Dokümante bilgiler

·         * Operasyonel faaliyetler ( Planlama, kontrol, tasarım, tedarik )

·         * Performans değerlendirme ( İzleme, ölçme, analiz, yasal ve diğer şartlara uygunluk )

·         * İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi

·         * Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

·         * Sürekli iyileştirme

Eğitimin Amacı :

 

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, faaliyetleri için  enerji tüketen tüm kurum ve kuruluşlarda enerji tasarrufu sağlamak ve enerji verimliliğini arttırmak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulması hakkında yetkinlik kazanmak

 

Katılımda Aranacak Şartlar :

 

 KMO üyeleri ya da öğrenci üyeleri

 - TMMOB`da bağlı diğer Oda üyeleri

 - Kimyagerler ve Dışarı Katılımcılar

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonunda katılımcılara "EĞİTİM SERTİFİKASI" verilecektir.

Seminer Ücreti :

-TMMOB`a bağlı Oda üyeleri için 150 TL/Gün - KMO öğrenci üyelerine 80 TL /gün - İşsiz Üyelere 110 TL/ Gün - Diğer katılımcılar 200 TL/gün;

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0 222 220 33 30

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME