KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

22.11.2018 - 25.11.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Eskişehir Bölge Temsilciliği Ali ATABEY Eğitim Salonu

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

TÜM EĞİTİM NOTLARI ODAMIZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Eğitimin İçeriği :

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş 

Türk yargı teşkilatı 

Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri 

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

Oy ve Görüşün Sunulması 

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

Örnek Olayların Sunulması

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Genel Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Anketi 

Eğitimin Amacı :

BİLİRKİŞİLİK KANUNU, YÖNETMELİĞİ VE TEMEL EĞİTİM GENELGESİ KAPSAMINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VERMEKTİR.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 KATILIM ŞARTLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d) Oda üyesi olan Mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

f) Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.


Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonunda katılımcılara "EĞİTİM SERTİFİKASI" verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB’A BAĞLI ODA ÜYELERİ İÇİN KDV DAHİL 600 TL; DİĞER BAŞVURULAR İÇİN 750 TL DİR.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0 222 220 33 30

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME