KMO

LPG YETKİLİ İŞLETME PERSONELİ(LPG TAŞIMA PERSONELİ-TANKER ŞOFÖRÜ)

Eğitimin Verileceği Tarih :

22.12.2018 - 23.12.2018

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Dr. Galip Kahraman İş Hanı No:48 Kat: 3 Daire:302 ANTALYA

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

a) İşçi sağlığı ve güvenliğini,

b) Emniyet tedbirlerini,

c) Yangınla mücadeleyi,

ç) İlk yardımı,

d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri,

f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

g) LPG depolama kurallarını,

ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları,

h) LPG tesisatı elemanlarını,

ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını,

i) LPG`nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,

kapsar.

Eğitimin Amacı :

16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde karayollarında LPG`nin dökme olarak taşınmasında görev yapan Kara Tankeri Şoför personelin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ,eğitiminin sağlanması ve belgelendirmelerini sağlamaktır. 


Katılımda Aranacak Şartlar :

GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-2 adet fotoğraf, 

-Öğrenim Belgesi fotokopisi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

-Resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesi, 

-Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz,

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır.  Sınavdan en 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır.Başarılı olan katılımcıya LPG Yetkili İşletme Personeli(LPG Taşıma Personeli-Tanker Şoförü) Belgesi verilecektir.

 

Seminer Ücreti :

200 TL

Belge Ücreti :

100 TL

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

T:0242 243 85 60 - C:0530 767 24 45

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME