KMO

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.12.2013 - 06.12.2013

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO Kocaeli Şube Eğitim Salonu (Ömerağa Mah. Naci Girginsoy Sk. TMMOB Binası No:15 Kat:5 İzmit)

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Eğitimin İçeriği :

LPG Sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeleri,LPG ile ilgili teknik düzenlemeler ve uygulamaları,

Sorumlu Müdürlükte İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı,Güvenlik önlemleri  ve uygulamaları,

Yangınla mücadele ve ilkyardım, İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili konular,

Eğitimin Amacı :

16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istastyonlarında görev yapacak sorumlu müdür  eğitiminin sağlanması,

Katılımda Aranacak Şartlar :

EPDK‘nın 16 Aralık 2012 tarihinde açıklamış olduğu LPG Yönetmeliğindeki ilgili bölümlerden mezun olmak, 

Bağlı bulunduğu odaya üye olmak,üye aidat borcu bulunmamak,eğitim ücretini yatırmak,

 Eğitim için gerekli belgeler,

nufus cüzdanı fotokopisi,diploma fotokopisi,2 adet resim,eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, 

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

225 TL

Belge Ücreti :

25 TL

Açıklama :

Dosyalar

Başvuru Formu (24 KB) (15.11.2013 15:16:41)

Başvuru Formu (24 KB) (15.11.2013 15:15:59)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME