KMO

TS EN ISO 19011 YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ (TETKİKÇİ) EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

02.03.2019 - 03.03.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

 ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ALİ ATABEY EĞİTİM SALONU

Katılımcı Sayısı :

30

Eğitim Malzemeleri :

TÜM EĞİTİM NOTLARI ODAMIZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Eğitimin İçeriği :

 Kurumun, yerine getirmekle yükümlü olduğu şartları karşılanma derecesini objektif olarak değerlendirmek için yapılan sistematik, tarafsız ve dokümante edilmiş sürece TETKİK denir. Çeşitli tetkik tipleri olmasına rağmen, kurum içinde uygulamada olan Yönetim Sistemlerinin    Yeterliğini, Uygunluğunu, Etkinliğini, iyileştirme olanaklarını teyit etmek için planlı aralıklarla

İç Tetkikler gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar, gerekli kararların alınabilmesi ve düzenlemelerin yapılabilmesi için üst yönetim tarafından gözden geçirilir. Aşağıdaki seminer içeriği ISO 19011 ve ISO 17021 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu ve Şartları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

•           ISO Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme

•           Yönetim Sistemlerinin Yeterliliği, Uygunluğu ve Etkinliği

•           Tetkik Tipleri ve Alanları

•           İç Tetkiklerde Görev Dağılımları

•           Tetkikçilerin Yeterlilik Kriterleri

•           İç Tetkik Aşamaları

•           İç Tetkik Planlaması

•           İç Tetkik Hazırlıkları

•           İç Tetkik Uygulaması

•           İç Tetkik Bulgu Tipleri

•           Uygunsuzlukların Sınıflandırılması

•           İç Tetkik Sonuçlarının Raporlanması

•           Uygunsuzlukların Takibi ve Kapatılması

•           Tetkikçilerin Performans Değerlendirmesi

•           Uygulamalar ve Grup Çalışmaları

•           İç Tetkikçi Sınavı    

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

 · KMO üyeleri ya da öğrenci üyeleri

· TMMOB`da bağlı diğer Oda üyeleri

· Kimyagerler ve Dışarı Katılımcılar

. Katılımcıların en az bir Yönetim Sistemi Temel Eğitimi almış olması zorunludur.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda İç Tetkikçi Sınavı yapılacaktır. Sınav sonunda 70 puan ve üzeri  başarı gösteren katılımcılara Başarı Sertifikası düzenlenecektir.

Seminer Ücreti :

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0222 220 33 30

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME