KMO

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

18.04.2019 - 20.04.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu

(Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad) No:37 Yeğiner Apt. B Blok Kadıköy)

Katılımcı Sayısı :

30

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar tarafımızdan verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetimi organizasyon kültüründe topluca bir değişikliği gerektirir. Tüm çalışanların, proseslerin, bütün üretim araçlarının ve ürünlerin bütünleşik halde ele alınarak, kuruluşla bütünleşmesi ile rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde artırılabilmesi mümkün olacaktır.

Bu amaçla klasik Kalite Kontrol yaklaşımının dışında Toplam Kaliteye yönelik bir sistem olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dünya çapında kabul gören standardın son versiyonudur.

• Kalite Tanımları

• Kalite Yönetim Sisteminin gelişimi

• Kalite Yönetim Prensipleri

• Süreç Modeli

• ISO 9001:2015 Maddeleri tanıtımı

• Maddelerin yorumlanması ve uygulamalar.

Bu eğitimin temel konu başlıkları olmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanmış düzenlemelerle uyumlu olup olmadığı, bu düzenlemelerin etkin şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği Kalite Yönetim Sisteminin önemli bir göstergesidir.

Bu amaçla gerekli eğitimi almış ve yeterlilikleri kanıtlanmış personelin gerçekleştireceği sistematik ve bağımsız inceleme Kuruluş İçi Kalite Denetimi olarak adlandırılır.

İç denetimlerin belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülmesi ISO 9001:2015 standardının olmazsa olmaz şartıdır.

İç Tetkik kavramları,

ISO 9001:2015 maddelerinin denetim açışından yorumlanması,

Denetçi Görev ve sorumlulukları,

İç Denetim Planlanması ve Uygulanması

Denetim sonrası faaliyetler, bu eğitimin temel konularıdır

Eğitimin Amacı :

İlgili konu bşlıklarında katılımcıların bilgilendirilerek, belgelendirilmesi

Katılımda Aranacak Şartlar :

TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

KMO üyesi ya da öğrenci üye olmak;

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

Genel Katılım: 600 TL/3 Gün TMMOB Üyesi :450 TL/3 Gün Öğrenci ve Çalışmayan Üye:300 TL/3 Gün

Belge Ücreti :

0

Açıklama :

Ön kayıt için ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (16 KB) (21.03.2019 15:19:51)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME