KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

Eğitimin Verileceği Tarih :

25.04.2019 - 05.05.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO BURSA ŞUBESİ

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

1) Kimyasalların Yönetimi,

2) Mevzuat:

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

3) Madde ve karışımların;

• Fiziko- kimyasal özelliklere göre,

• Toksikolojik özelliklere göre,

• Ekotoksikolojik özelliklere göre,

sınıflandırılması.

4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi,

6) Maruz kalma senaryoları,

7a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

7b) Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),

8) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

Eğitimin Amacı :

Türkiye `de üretilen veya ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları; Entegre Çevre Bilgi Sistemleri (EÇBS) arasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi(REACH) (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF) ek olarak Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) dokümanları hazırlanacaktır.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

c)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir.


 

Sınav ve Belgelendirme :

 

Sınava katılım şartları aşağıdaki gibidir;

1.       64 saatlik eğitime katılmış olmak,

2.       Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili fen veya fen-edebiyat fakültelerinin veya mühendislik fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak,

3.       Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak, üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

4.      TÜV başvuru formu ve belge kullanım sözleşmesini doldurmak


 

Seminer Ücreti :

TMMOB üyeleri için 2.750 TL; Diğer Katılımcılar için 3.250 TL

Belge Ücreti :

Sınav KMO üyeleri 700+ KDV, Diğer 890+KDV (TÜV)

Açıklama :

Dosyalar

EĞİTİM DETAYLARI (228 KB) (15.04.2019 17:20:26)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME