KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitimin Verileceği Tarih :

15.05.2019 - 24.05.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

  İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU 

1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi Halkbank karşı sokağı)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 Kimyasal yönetimi, Güvenlik bilgi formu hazırlama, maruz kalma senaryoları, madde karışımlarının sınıflandırılması vb. toplam 64 saatlik  eğitim yüzyüze olmalıdır. 


Eğitimin Amacı :

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)  Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)  EĞİTİMİ  programlanmıştır.

KKDİK‘in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalları kaydı, değerlendirilmesi izni ve kısıtlamasına ilişkin idari ve teknik usül ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımı ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda maddeyi kendi halinde ve karışım içinde imal eden veya ithal eden imalatçı veya ithalatçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

Aynı şekilde eşyaların içinde bulunan madde miktarının üretici veya ithalatçı başına yıllık toplam 1 tondan fazla olması ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması halinde de bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır (eşya içindeki konsantrasyon %1 den fazla olması durumu).

Yıllık 1 ton, 10 ton, 100 ton, 1000 ton ve üzeri olarak dört ayrı kategori için tonaja bağlı yönetmelik eklerine göre sunulacak bilgiler farklıdır.

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve bu bölüm uyarınca kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır.

Rapor içinde bulunan kimyasal güvenlik değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içermelidir.

1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2. Fizikokimyasal Zararlılık

3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4. Kalıcı Biyobirikimli ve Toksik (PBT) ve Çok Biyobirikimli (vPvB) Değerlendirmesi

5. Maruz Kalma Değerlendirmesi

6. Risk Karakterizasyonu

Kimyasal güvenlik raporunun incelenmesi KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) tarafından yapılır. 

 

Katılımda Aranacak Şartlar :

 KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAK:

*Başvuru Formu

*1 Fotoğraf

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi

*Mühendisler için Meslek Odasından alacakları oda kayıt yazısı

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont (nakit yada kredi kartı ile şubemizden ödeme yapılabilir)

NOT: Katılımcıların yeterlilik tariflerine göre çalıştıkları dönemleri belgelemeleri istenecektir. 

 

EĞİTİM VE SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

3) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

4) 64 saatlik  eğitime katılmış olmak 

 

Sınav ve Belgelendirme :

Sınav Ücreti; KMO Üyeleri için 826-TL Diğer Katılımcılar için 1050,20-TL dir. Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav, TÜV Austria Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilecek olup, ücrete KDV dahildir.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar 25 Mayıs 2019 tarihinde sınava gireceklerdir. Sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi almaya hak kazanır. Belge geçerlik süresi 5 yıldır. 

Seminer Ücreti :

KMO, TMMOB ÜYELERİ VE KİMYAGERLER İÇİN 2750-TL, DİĞER KATILIMCILAR İÇİN 3250-TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

(45 KB) (30.04.2019 15:56:22)

(108 KB) (30.04.2019 15:56:30)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME