KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.07.2019 - 06.07.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu

(Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:37 Yeğiner Apt. B Blok D:7 K:4 Kadıköy-İstanbul)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İlgili eğitim dokümanları Şubemiz tarafından sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği :

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı :

Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik`in 5.Maddesinin 13. fıkrasında "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

-Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikasına sahip olabilecektir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YETERLİLİK TARİFLERİ AŞAĞIDADIR.

1) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

2) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikasına sahip olabilecektir.

Seminer Ücreti :

EĞİTİM ÜCRETİ TMMOB Üyesi: 1.200 TL/ 3 Gün Genel Katılımcı: 1.600 TL/ 3 Gün Hesap No: Türkiye İş Bankası Çarşı-Kadıköy Şubesi TR07 0006 4000 0011 1871 4745 24 no.lu şubemiz banka hesabına yatırabilirsiniz. SINAV ÜCRETİ KMO Üyesi: 350 TL+KDV Genel

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim ile ilgili detayı ve eğitim başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz. Eğitime katılmak isteyenlerin ekte bulunan başvuru formunu doldurarak istanbul@kmo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Dosyalar

(40 KB) (15.05.2019 12:23:29)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME