KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA VE EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI, BÖLGELERE GÖRE KORUMA TİPLERİNİN KULLANIMI, EX-PROOF MALZEMELER KORUMA TİPLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

24.07.2019 - 26.07.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İZMİR

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar

Eğitimin İçeriği :

İlgili Mevzuat (ATEX 137, ATEX 100a)

Yanma Kimyası ve Patlama

Detonasyon ve Deflegrasyon nedir? Geri patlama (Flashback) neden olur?

BLEVE, UVCE Patlamadan Korunma Dokümanı ve Gereklilikleri Patlayıcı ortamların sınıflandırılması 

EN 60079–10–1 -2015 Gaz(EU) , IP 15 (UK) 

EN 60079–10–2 - 2015 Toz sınıflandırma(EU), NFPA 499, NFPA 654(ABD)

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Etiket ve İşaretleme

ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile,IEC ve EN ye göre ısı grupları,

Isı ve Gaz Grupları, Koruma Tipleri Uygulanması ve Birleşimi,

Kendinden Emniyetli‘‘ Koruma Tipinin Uygulanması, IP Koruma Tipi ve Ex Koruma Tipi arasındaki farklar

Patlamadan Korunma Dokümanı örneği EN 60079–10–1–2015 gaz hesaplama yöntemleri ve örnekler

Patlama şiddetinin hesaplanması Örnek hesaplama çalışması

Patlamadan Korunma Dokümanı içeriği Örnek rapor hazırlık uygulaması

 

Eğitimin Amacı :

30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında Limanlar, tersaneler, akaryakıt istasyonları, kimya üretim tesisleri, tekstil üretim tesisleri, atık arıtma tesisleri, havaalanları, un değirmenleri, dolum tesisleri v.b. işletmelerde "Patlamadan Korunma Dokümanı" hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Eğitimle, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayacak ya da güncelleyecek olanlara temel bilgileri vermek, ilgili standartlar ve diğer mevzuatın yorumlanmasına ve değerlendirmesine destek olmak, uygulama ve hesaplama becerilerini geliştirme hedeflenmiştir.

 

Katılımda Aranacak Şartlar :

KİMLER KATILMALI

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, 

İş güvenliği uzmanları, kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler,

İş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler,

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinleşmek isteyenler,

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar.

 

 KATILIMCILARDA İSTENECEK EVRAK:

• Başvuru Formu 

• 1 Fotoğraf

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi 

• Mühendisler için, Meslek Odasından alacakları Oda üyesi olup, üye ödenti borcu olmadıklarına dair yazı

• Eğitim ücretinin yatırıldığına dair makbuz


 

 

 

 

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak olan eğitim katılımcılarına "Katılımcı Belgesi" düzenlenecektir. 

Seminer Ücreti :

TMMOB Üyelerine; 500-TL, Kimyagerler Derneği Üyelerine 550-TL Diğer Katılımcılara:600-TL Exproof Cihazların Gruplandırılması Eğitim Ücreti:TMMOB Üyelerine; 250-TL, Diğer Katılımcılara:300-TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

(80 KB) (10.07.2019 15:15:20)

(32 KB) (10.07.2019 15:15:38)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME