KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ (GBF) VE SINAVI-ADANA

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.12.2019 - 06.12.2019

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Reşatbey Mah. 62003 Sk. Güçlü Apt. Kat:2 Daire:4 Seyhan/Adana

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notu, defter, kalem

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin Amacı :

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"in 5.Maddesinin 13. fıkrasında "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.


Katılımcılar, TUV-AUSTRIA tarafından, 07 Aralık 2019  tarihinde saat 10.00‘da yapılacak sınav sonucunda başarılı olurlar ise TÜRKAK akreditasyonu kapsamında "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikası" alabileceklerdir. Güvenlik Bilgi Formlarını doldurabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği bu sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER;

a) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar, 

b) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar, 

c) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, 

ç) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar, 

d) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar. 

EĞİTİM İÇİN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER;

-Başvuru Formu,
-KMO üyeleri için oda kimliği fotokopisi,
-1 Fotoğraf,
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
-Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi,
-Mühendisler için Meslek Odasından alacakları Oda Kayıt belgesi,
-Eğitim ve sınav ücretinin ödeme dekontu (Eğitim ücreti Nakit olarak şubeye de yatırılabilir.)
-Tecrübe şartı aranan aday için, kimya ve/veya çevre konularında sahip olduğu iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, 
İstenecektir.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitimi tamamlayan katılımcılar 07 Aralık 2019 tarihinde  saat 14.00‘da sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Sınav Ücreti:

KMO üyelerine: 413,00 TL(KDV dahil),  DİĞER Katılımcılar: 590,00 TL(KDV dahil)-TUV AUSTRIA hesabına yatırılacaktır.

Seminer Ücreti :

KMO ve TMMOB üyelerine: 1.200,00 TL, DİĞER Katılımcılar: 1.600,00 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2019 olup, Başvuru Formu ve ayrıntılı bilgiye aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Dosyalar

Başvuru Formu (145 KB) (26.10.2019 09:46:48)

Açıklayıcı Bilgi (139 KB) (26.10.2019 09:48:08)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME