KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitimin Verileceği Tarih :

22.01.2020 - 24.01.2020

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ANKARA

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin Amacı :

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" 13.Maddesinde "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, "Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Eğitimi"ni 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

Katılımcılar, yapılacak sınav sonucunda başarılı olurlar ise TÜRKAK akreditasyonu kapsamında "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" Sertifikası alabileceklerdir. Güvenlik Bilgi Formlarını doldurabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği bu sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YETERLİLİK TARİFLERİ AŞAĞIDADIR.

1) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

2) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

 

 KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAK:

 

*Katılım Formu 

*1 Fotoğraf

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi

*Mühendisler için Meslek Odasından alacakları oda kayıt yazısı

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont (nakit yada kredi kartı ile şubemizden ödeme yapılabilir)

NOT: Katılımcıların yeterlilik tariflerine göre çalıştıkları dönemleri belgelemeleri istenecektir. 

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitimi tamamlayan katılımcılar 31 Ocak 2020 tarihinde sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. 


 

Seminer Ücreti :

KMO VE TMMOB ÜYELERİ İÇİN 1200-TL, DİĞER KATILIMCILAR İÇİN 1600-TL Eğitim Ücretinin yatırılacağı hesap: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası T.İş Bankası IBAN:TR22 0006 4000 0014 2130 5088 24

Belge Ücreti :

Sınav Ücreti; KMO Üyeleri için 413-TL Diğer Katılımcılar için 590-TL dir.

Açıklama :

Sınav Ücretinin yatacağı hesap: Tüv Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası IBAN:TR49 0006 4000 0014 3870 0106 96

Dosyalar

(15 KB) (30.12.2019 11:16:04)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME