KMO

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZAR İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

15.03.2021 - 17.03.2021

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

BAOB Yerleşkesi-Bursa

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notu, defter, kalem

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin Amacı :

Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 26/12/2008 tarih 27092 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kullanıcısına bu madde veya müstahzara ait güvenlik bilgi formu sağlamakla yükümlüdür.

Güvenlik bilgi formları, akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler tarafından hazırlanır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikasına sahip olabilecektir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

  • KMO üyesi olmak,
  • Kimyager olmak,
  • Eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitim kurumlarından mezun olmak,
  • İş Güvenliği Uzmanı olmak (TMMOB`un ilgili odasına üye)

Sınav ve Belgelendirme :

Sınav Ücreti; KMO Üyeleri için 472 TL Diğer Katılımcılar için 590 TL dir. Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav, TÜV Austria Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilecek olup, ücrete KDV dahildir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar 29 Mart 2021 Pazartesi günü şubemizde sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Seminer Ücreti :

TMMOB üyeleri için 1200 TL, diğer katılımcılar için 1.600 TL`dir.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

BAŞVURU FORMU (17 KB) (10.02.2021 11:33:31)

EĞİTİM İÇERİĞİ (231 KB) (10.02.2021 11:33:41)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME