KMO

Yazar Adı:

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın No:

2

ISBN No:

978-0-07-154883-0

Yayın Yeri:

TÜRKİYE

Sayfa Sayısı:

1300

Anahtar Kelimeler:

Su el kitabı, The Nalco Water Handbook,

 

Giriş

Su el kitabı talep etmek için;
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Selanik Caddesi 17/14  Kızılay - Ankara
0312 417 65 20
kmo@kmo.org.tr 

Sunuş

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Mesleki Eğitim ve Yayın Komisyonu; kimya ile ilgili sektörlerde karşılaşılan meslek bilgisine dayalı sorunların çözümünü kolaylaştıracak donanımın oluşturulmasını amaç edinmiştir.

Sunuş

Daniel J. Flynn tarafından yayına hazırlanarak  McGraw-Hill şirketi tarafından 2009 yılında üçüncü baskısı yayımlanan "The Nalco Water Handbook" un çevirisi olan su elkitabı, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından üç yıllık titiz bir çalışmayla dilimize kazandırılmıştır. Su Elkitabı 7 ana başlık altında yer alan aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

  

Temel Su Kimyası

Su Kaynakları

Su Kimyası

Sudaki Safsızlıklar  

Safsızlıkların Uzaklaştırılması

Ham Suyun Durultulması ve Süzülmesi

İyon Değiştirme

Membran ile Ayırma 

Buhar Üretimi

Kazan Sistemleri 

Oksijen Uzaklaştırma

Kazan Besleme Suyu Arıtımı

Türbinler

Yoğuşuk Sistemleri

Soğutma Suyu Sistemleri

Soğutma Suyu Sistem Dinamikleri

Soğutma Suyunda Birikinti

Soğutma Sistemlerinin Korozyonu

Soğutma Suyu Biyolojisi

Legionella ve Legionellosis

Legionella Denetimi İçin Çevresel Hijyen

Soğutma Suyunun İzlenmesi

Soğutma Suyu Arıtımı ve Denetimi 

Atık Su

Birincil Atık Su Arıtımı

İkincil Atık Su Arıtımı

Üçüncül Atık Su Arıtımı

Ağır Metal Uzaklaştırma

Çamurun İşlenmesi

Emülsiyon Arıtma

Islak Gaz Yıkayıcılar 

Su Sistemlerinde Enerji 

Su sistemlerinde Enerji Kullanımı

Soğutma Sistemlerinde Enerji

Su Buharı Sistemlerinde Enerji

Sanayide Su Kullanımı

Kağıt Sanayisi

Güç Sanayisi

Kimya Sanayisi

Petrol Sanayisi

Alüminyum Sanayisi

Çelik Sanayisi

Kömür ve Sentetik Yakıtlar Sanayisi

Kurumsal ve Ticari Sanayiler

Gıda ve İçecek Sanayisi

Kentsel Sistemler

 

 

Tüm Kitaplar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME