KMO

TMMOB`YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 25.04.2016  Güncellenme Zamanı: 25.04.2016 13:29:38  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 25.04.2016 13:29:33

TMMOB`ye bağlı odalar, Cumhurbaşkanı`nın TMMOB`yi hedef gösteren açıklamaları üzerine 23 Nisan 2016 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Cumhurbaşkanı TMMOB ve Odalarımızı Hedef Gösteriyor Ancak Ülkemizden, Halkımızdan Yana ve Rant Karşıtı Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü`nün son tabliye yerleştirme ve Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmadakine benzer görüşler dile getirmiş ve üst birliğimiz TMMOB ile ona bağlı odalarımızı hedef göstermiştir.

Cumhurbaşkanı`nın, "Tabii biz yapmak için, inşa etmek için mücadele ederken, birileri de yıkmak için çalışıyor. Bakıyorsun adı Mimar Mühendisler Odası. İşleri, güçleri ne biliyor musunuz? Bir yerde bir abide yükselecek değil mi; onu durdurmak için hemen yargıya gitmek, işleri, güçleri bu. Her yargıya gidişlerinden de eli boş dönerler, ama dertleri inşa etmek değil, yıkmak..." sözleri gerçekleri çarpıtmaktadır.

Zira biz meslek odaları, kuruluş yasalarımız, Anayasa`nın amir hükümleri ve Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliklerimiz uyarınca, kamusal hizmet ve kamusal denetim görevi icra ediyoruz. Cumhurbaşkanı`nın "yıkmak/yıkıcılık" ithamının aksine, TMMOB ve bağlı 24 oda olarak bizler, meslek alanlarımızdan hareketle yapıcıyız. Görevimiz, yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denetlemek, korumak ve geliştirmek, kamu ve toplum çıkarları doğrultusunda kararlar almak ve uygulamaktır. Ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bizlerin bilimsel teknik uygulamalarıyla korunur ve geliştirilir. Bu görevlerimizde kamu ve toplum yararı ölçütünü gözetmek ve gerekli girişimlerde bulunmak, bizzat Anayasa, kuruluş yasalarımız ve özerk kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak benimsediğimiz, Başbakanlık oluru ile de Resmi Gazete`de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır.

Odalarımızın, hemen her hükümet veya iktidar döneminde başvurduğu usulsüz veya bilimsel teknik gerekliliklerle uyuşmayan uygulamaları yargıya taşıması, tamamen bu çerçevede gündeme gelmiştir. Bilinmelidir ki, hiç kimse, anayasal bir hak olan hukuk ve yargı yolunu, şikâyet edemez, etmemelidir! Aksi durum, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere; hukuk, yargı ve Anayasa dışılığı teşvik eder; idari, hukuki, adli ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet veya zorbalığa kapı aralar.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı`nın "Her yargıya gidişlerinden de eli boş dönerler" sözleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira odalarımızın yargıda açtığı ve kazandığı yüzlerce dava bulunmaktadır. Yargı kararlarına karşı sayısız yeni düzenleme ile yargı kararlarını ihlal eden biz değil, siyasi iktidar ve onun şemsiyesi altındaki kurum, kuruluş, idare ve firmalardan oluşan rant konsorsiyumlarıdır.

Bugün ülkemizde yapılması gereken, hukuk ve yargı yolunu eleştirmek ve anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil, evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir. Demokrasiye tahammülsüzlüğe ve yargı süreçlerine müdahaleye bir son verilmelidir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, açtığımız davalardan hareketle yaşanan Anayasa, hukuk, yargı ve denetim dışılığın tek nedeni vardır, o da ülkemizin rant cumhuriyeti haline gelmesine karşı direncimiz, bilimsel teknik gerekliliklere sadakatimizdir.

İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmayan TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak, Anayasa, hukuk ve örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle gerçeklerin yanında yer almaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.  

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 158

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME