KMO

İlki 2007, ikincisi 2009 yıllarında yapılan TMMOB Jeotermal Kongresinin üçüncüsü 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecektir.

Enerji kaynaklı çevre sorunlarının ağırlaştığı ve dışa bağımlılığın arttığı son yıllarda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olan jeotermal kaynakların kullanımı giderek artmakla birlikte henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin desteklenmesi, jeotermal kaynaklı elektrik üretim kapasitesinde ciddi bir artışa neden olmuş, ancak ülkemizde daha yaygın bulunan düşük ve orta entalpili jeotermal sahaların kullanımında yeterli gelişme henüz sağlanamamıştır.

2007 tarihinde yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, jeotermal faaliyetlerin artmasını sağlamakla birlikte, uygulamada karşılaşılan birçok sorun halen ivedi çözüm beklemektedir.

Jeotermal kaynakların aranmasından nihai kullanıma kadar olan tüm süreçleri kapsayacak olan Kongremizde; jeotermal teknolojilerindeki bilimsel ve teknik son gelişmelerin sektörün temsilcilerine aktarılması, jeotermal kaynakların geliştirilmesinde ve kullanılmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, jeotermal gelişim için çözüm önerilerinin üretilmesi ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kongre kapsamında jeotermal teknolojilerindeki son gelişmelerin ve ürünlerin tanıtılacağı bir sergi de düzenlenecektir.

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME