KMO

Birincisi 8-9 Ocak 2009 tarihlerinde ikincisi 12-13 Ocak 2012 tarihlerinde  düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumunun üçüncüsü 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara‘da düzenlenecektir. 

Amacımız,

Tehlikeli Kimyasalların üretiminden, kullanılmasına, taşınmasından, depolamaya, atıkların yönetimine kadar olan süreçlerde kimyasalların yarattığı tehlikelerin azaltılması için alınması gereken idari ve teknik önlemleri saptamak ve uygulamalardaki eksiklikleri belirlemektir.

Günümüzde sadece işyerinde sık rastlanan kaza ve olayların değil, kozmetikten oyuncaklara, yakıtlardan temizlik malzemelerine kadar evlerde kullanılan bir dizi tehlikeli kimyasalların meydana getirdiği zararların haberlere konu olduğu görülmektedir. 

Çalışanların, toplumun ve çevrenin güvenliğinin ve sağlığının arttırılmasına katkıda bulunmak Odamızın asli görevidir.

Bunu için, elde edilen deneyimlerin paylaşılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, kamu, özel sektör ve üniversite ve diğer araştırma kurumlarımız ile ilgili Daire Başkanlıklarından araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yöneticisi çevrelerin aynı platformda buluşturularak iletişimin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerle ilgili çözüm önerileri de tartışma konusu yapılacaktır. 

Sempozyumumuzda talepler ve tartışılan tebliğlerden hareketle önümüzdeki yıllarda bazı konularda müstakil bir sempozyum düzenlenmesi de değerlendirilecektir.

DÜZENLEME KURULU

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME