KMO

EN YÜKSEK HAVA KİRLİLİĞİ ANKARA’DA

    Yayına Giriş Tarihi: 01.03.2014  Güncellenme Zamanı: 04.03.2014 11:02:52  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 04.03.2014 10:54:27

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Açıkladı: “En Yüksek Hava Kirliliği Ankara’da” Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin ETİKE 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 12:30`da yaptığı basın toplantısında şunları belirtti:

Yıllardır açıklıyoruz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi ölçüm istasyonlarının verileri Ankara‘nın havasının kirli olduğunu ispatlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın dün yaptığı açıklama ile Türkiye`de hava kirliliğinin en yüksek olduğu noktanın Ankara-Sıhhiye olduğu ilan edildi. Ankaralıların sağlığı tehdit altındadır. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi kirliliğe son verecek önlemleri almalıdır.

Odamızın Ankara‘daki hava kirliliği değerlerinin halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığına ilişkin saptamaları yıllardır basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ankara‘nın havasının yaz aylarında da kış aylarında da kirli olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ölçüm istasyonlarındaki resmi verilere dayanarak ispatlamış; Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesini acil önlemler almaya davet etmiştik. Bugüne kadar alınmış herhangi bir önlem bulunmamaktadır

Kirlilik sürmektedir. Geride bıraktığımız 2013 yılına ait Hava Kalitesi Haber Bülteni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2014 tarihinde açıklanmıştır. Bu bültene göre Türkiye`de 2013 yılı boyunca en yüksek PM10 kirliliği Ankara-Sıhhiye istasyonunda ölçülmüştür. Türkiye`de yıl boyunca havası en kirli olan nokta burasıdır. Aynı şekilde Ankara-Demetevler de Türkiye`de en yüksek kirliliğin ölçüldüğü ilk on istasyon arasındadır.

Yine Bakanlığın bültenine göre PM10 kirleticisine ait Kısa Vadeli Sınır Değer 2013 yılı içinde Ankara`da toplam 683 kez aşılmıştır. PM10 kirleticisine ait Uyarı Eşiği 8 kez aşılmıştır.

Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında, PM10 adı verilen kirletici bakımından Kısa Vadeli Sınır Değer 171 kez aşılmıştır. Uyarı Eşiği 4 kez aşılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ölçüm İstasyonlarının Ocak ve Şubat 2014 aylarına ait değerler Çizelge 1‘de verilmektedir. 

Çizelge 1. Ocak ve Şubat 2014 aylarında saptanan sınır değer aşımları

 Kısa Vadeli Sınır Değerin (100 µg/m3) Aşıldığı Gün Sayısı  

 cizelge1

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4. maddesinde Uyarı Eşiği şöyle tanımlanmaktadır: "Aşıldığında, nüfusun geneli için kısa süreli maruz kalmadan dolayı insan sağlığına bir riskin söz konusu olduğu ve ilgili yetkili merci tarafından acil önlemlerin alınacağı seviye".

Partikül madde kirleticisi (PM10), çapı 10 µm (mikrometre)‘den daha küçük olan toz zerreciklerini ifade eder ve tüm kirleticiler arasında en zararlı ve tehlikeli olanıdır. Solunum yolu ile alınan PM10 kirleticisine solunun sistemi direnç gösteremez, bu kirletici akciğerin derinliklerine kadar nüfuz eder. 

PM10 kirleticisi, solunum yolu ile akciğere kadar ulaşıp, kanın içindeki karbon dioksitin oksijene dönüşümünü yavaşlatır. Bu da nefes darlığına neden olur. Bu durumda oksijen kaybının giderilebilmesi için kalbin daha fazla çalışması gerektiği için kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşturur.

PM10 kirleticisi, bir yaşın altındaki bebeklerde solunuma ait ölüm risklerini artırır. Çocuklarda astım ve bronşite neden olur.

PM10 kirleticisinin fiziksel yapısı ve kimyasal bileşimi sağlık açısından oldukça önemlidir. Civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller içeren partikül madde kirleticileri sağlık açısından çok zararlıdır. Kanser yapıcı kalıcı organik kimyasalları (PAH, dioksin, furan gibi) içeren partikül madde kirleticileri sağlık açısından çok tehlikelidir. Birçok farklı bileşenden oluşmuş olan PM10 kirleticisi akciğerdeki nemle bileşerek aside dönüşebilir. Duman bileşenlerinde bulunan çinko amonyum sülfat, akciğerde sülfürik aside dönüşür. Kurum, uçucu kül, benzin ve dizel egzoz partikül kirleticileri, benzo (a) pyrene gibi, kanser yapıcı kirleticiler içerdiklerinden bu kirleticilerin uzun süreli solunması durumunda kanser yaptığı bilinmektedir. 

Ankaralıların soluduğu havada sınırların üzerindeki miktarlarda bulunan PM10 kirleticisinin kimyasal bileşimi derhal açıklanmalıdır.

Sıhhiye bölgesinde sadece işyerleri değil büyük hastaneler de bulunmaktadır. Akciğer ve solunum sistemi hastalıkları nedeniyle bu hastanelerde tedavi gören yurttaşlarımız özellikle tehdit altındadır.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kirlilikle ilgili önlemlerin ne zaman ve kimin tarafından alınacağını şöyle belirtmektedir: "Hava kirlenmesinin uyarı eşikleri seviyelerine ulaştığı yerlerde bölgesel özelliklere bağlı olarak uygulanacak önlemler, valilik tarafından belirlenir." Ankara Valiliğini Ankara‘daki hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini ve hassas nüfus gruplarının alacağı önlemleri açıklamaya çağırıyoruz.

Hizmet için değil oy avlamak için yürütülen şehircilik politikaları Ankaralıların sağlığını tehdit eden noktaya gelmiştir. Ankara‘da yaşanan hava kirliliğinin başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi taşıt trafiğidir. Ankara`da metro inşaatını bitiremeyen Büyükşehir Belediyesi hem kenti bir trafik bunalımına sokmuş hem de başkentlilerin sağlığına yönelik tehditlere seyirci kalmıştır.

Kirliliğin başlıca nedenlerinden ikincisi artan kömür kullanımıdır. Yerli hammaddemiz olan kömürün konutlarda değil sanayi tesislerinde kullanılması tercih edilmelidir. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre sistemleri takılarak zararlı gazların havaya salınması engellenebilmektedir. Oysa konutlarda bu mümkün olmamaktadır. Öte yandan kaçak yollarla şehre sokulan kalitesiz kömürlerin kullanımının kesin olarak engellenmesi gerekmektedir. Burada da görev Ankara Büyükşehir Belediyesine aittir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Ankara Valiliğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini mevzuatla tanımlanan görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Kirlilik görmezden gelinmemelidir.

Kimya Mühendisleri Odası bünyesinde kurduğumuz Hava Kalitesi Takip Merkezi yurttaşlarımızın hava kirliliği konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi 

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 6335

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME