KMO

BASIN AÇIKLAMASI: GIDA OLARAK NE TÜKETTİĞİNİ BİLMEK TÜKETİCİLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR!

    Yayına Giriş Tarihi: 14.04.2011  Güncellenme Zamanı: 20.05.2013 10:20:49  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 2009 yılında yapılan denetimlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını yüzdeli rakamlarla paylaşmış, ancak numunelerinden olumsuz sonuçlar alınan firma isimleri “ticari sır” oldukları gerekçesiyle açıklanmamıştır. Halen var olan yasal düzenlemelerin bu bilgileri paylaşmaya uygun olmadığı ifade edilmektedir. Yasal düzenlemelerde bu konuda bir engel bulunmamaktadır. Ticari sır gerekçesiyle açıklanamayan firmalar nedeniyle gıda güvenliği açısından risk taşımayan diğer firmalar da zan altında bırakılmakta, medyada yaşanan bilgi kirliliği de göz önüne alındığında gıda sanayii ve işlenmiş ürünlere karşı tüketicide güven sorunu oluşturulmaktadır. Oysa; 13 Aralık 2010’dan beri küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretim, mühendisler olmadan yapılabilmektedir. Bu durum gıda güvenliği risklerini daha da arttırmaktadır. Sonuçların paylaşımı tek başına bu nedenle bile, çok daha fazla önem kazanmıştır.

 

Tüketicinin ne tükettiğini bilmesi, tercihlerini ona göre yapması en doğal hakkıdır. Bu hakkı teslim etmeyen her türlü bilgi paylaşımı, endişe yaratmaktan öteye geçmemektedir.

"Risk İletişimi`nin Sağlanması" ve "Şeffaflık" bir kez daha lafta kalmıştır. Gıda ile ilgili risklerin paylaşılmasını sağlamak, tüketicilerin şeffaf bir biçimde yapılan tüm iş ve işlemlerden haberdar olmasını sağlamak; bu konuda gereken hukuki zemini hazırlamak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın en temel görevlerindendir.

İlgili Meslek Odaları olarak yıllardır resmi denetim sonuçlarının açıklanması gerektiğini savunduk. Bakanlık denetim sonuçlarını açıklıyor gibi görünmekle birlikte açıklama biçimi; paylaşılması gereken bilgileri içermekten ve bu konunun gerektirdiği özeni göstermekten çok uzaktır.

Yapılması gereken; uygun bulunan ve bulunmayan tüm denetim sonuçlarının Bakanlık sisteminde olduğu kadar açık görülmesini sağlamaktır. Bakanlık hangi firmaları hangi sıklıkta denetlemiştir? Denetlenmeyen firmalar var mıdır? Hangileridir? Mühendisin uzaklaştırıldığı işletmelerin denetimi ne sıklıkta yapılmaktadır? Firmaların ürünlerinden hangileri, ne sıklıkta, hangi nedenlerle uygunsuz bulunmuştur? Uygunsuz bulunan parti ve seri numaraları nelerdir? Nasıl bir işlem yapılmıştır?

Tüketiciler; bu bilgilere yılda bir kez değil, rutin olarak ve ayrıntılı biçimde ulaşabildiklerinde kendilerini güvende hissedeceklerdir. Böylesi bir sistemle; sadece olumsuz sonuçlar değil, olumlu sonuçlar da kolaylıkla ulaşılabilir olacaktır. Ancak bu şeffaflık "sıfır hata" yaklaşımıyla gerçekleştirilmeli, bilgi paylaşımında en ufak bir hataya neden olunmamalıdır. Aynı zamanda, üreticilerin haksızlığa uğramaması için daha iyi ve yaygın bir denetim Bildirime dayalı sistem, denetim sisteminin de iyileştirilmesini tetikleyecek, buna bağlı olarak uygun olmayan gıdanın piyasadan çekildiğini bilen tüketicinin hem sisteme hem de dürüstlük ilkesinden ödün vermeyen üreticisine güveni artacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nı; denetim sonuçlarını tüm şeffaflığı ile paylaşmaya davet ediyoruz.

 

 

 

Gıda Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Petek ATAMAN

Başkan

Mehmet BESLEME

Başkan

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

Okunma Sayısı: 323

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME