KMO

HÜKÜMET MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN VE BİLİMİN GELİŞTİRİLMESİ YERİNE BÜTÜN AMACI BU DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK OLAN ODALARIMIZI VE MESLEĞİMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2014  Güncellenme Zamanı: 18.12.2014 11:18:43  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 17.12.2014 16:08:45

İş başına geldiği 2002 yılından bu yana çıkardığı yasa, kararname ve yönetmeliklerle mühendislik mesleği ve onun dayandığı bilim, teknoloji ve sanayiye karşı adeta bir savaş ilan eden, yaptığı ve yapacağı icraatlara karşı mühendis odalarını önlerinde bir engel olarak gören hükümet 60 yıllık tarihinde bilimin ve teknolojinin gelişmesine ön ayak olan sanayi ve teknoloji tezleri ile ulusal bir mühendislik alanı ve politikası oluşturabilmek için daima bilimin ve halkın yanında yer alan TMMOB ve bağlı odaları etkisizleştirebilmek için iki yıl önce hazırladığı ve bugünlerde yeniden piyasaya sürmeye kalktığı yasa değişikliğiyle yok etmeye çalışmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, aslında ana ekseni rant ve küresel göçler için ülkemizi uygun bir alana dönüştürmek için hazırlanmış olan bu yasa kapsamında 6235 sayılı TMMOB kanunu,  imar kanunu, yapı denetim kanunu ve diğer bazı kanunlar değiştirilerek mühendislik mesleğinin uygulama alanları önce kontrol edilmek sonrada yok edilmek istenmektedir.    

Oysa biz kimya mühendislerinin önünde çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Hükümet bu sorunlarımıza çözüm getirme konusunda olumlu adımlar atmak yerine meslek alanlarımızı değersizleştirip yok etme yolunu seçmiştir.  

- Kimya sektörü stratejik planı, Devlet Planlama Teşkilatı verileri ve ülkemiz sanayinin gerçekleri ve gerekleri dikkate alınmadan bilinçsizce ve sorumsuzca her ile açılan yeni kimya mühendisliği bölümleri ve her yıl arttırılan kimya mühendisliği kontenjanlarının yarattığı işsizlik durumu ve işsiz kimya mühendisleri kitlesi,

- Son on yılda üyelerimizin yoğun olarak istihdam edildiği; Şeker Fabrikaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Azot Sanayi, Türkiye Gübre Sanayi, PETKİM, PETLAS, TÜPRAŞ, TEK, ETİBANK, ÇİTOSAN gibi kurumların özelleştirilmesi ya da kapatılması sonucu üyelerimizin kamuda çalışma alanlarının giderek azalarak ortadan kalkması, 

- Ulusal sanayi ve buna bağlı ulusal istihdam politikaları yerine ithal ikamesine dayanan, bütün alanları ve kuralları küresel güçler tarafından belirlenmiş proje ve politikaların desteklenerek ulusal sanayimizin dışa bağımlı hale gelmesine ve sonuçta işsizliğin artmasına ve neden olunması, 

- Meslek alanımızda yaşanan issizlik sonucu meslektaşlarımızın düşük ücretler ile esnek çalışma şartları olarak adlandırılan günü, saati belli olmayan zor koşullarda çalışma gerçeği, 

- Genelde mühendislik mesleğinin, özelde ise kendi meslek alanımızdaki birçok iş kolunda mühendislik mesleğinin diploma kiralamaya ve ticaretine indirgenmesi,

- Sorumlu müdürlük, istihdamı zorunlu personel gibi kavramlarla aslında içerisinde bulunulmayan ve müdahil olunamayan birçok sektörde meslektaşlarımızın düşük ücretler ile çalışmaya zorlanması ve sonuçları ağır sorumluluklar altında ezilmesi,

- Kimya mühendislerinin çalışma alanları ve çalıştıkları sektörel kapasite ve risk göz önünde bulundurulduğunda en çok hâkim oldukları alan olan İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasada yapılan ve yapılacak olan değişikliklerle hem meslektaşlarımızın hem de kontrol ettikleri alanın sorunlu ve içinden çıkılamaz bir duruma sürüklenmesi

- Gelişmiş ve endüstrileşmiş ülkelerde çok önemli bir yer tutan kimya sanayinin ülkemizde ulusal duyarlılık ve politikalardan uzak küresel şirketlerin egemenliğine terk edilmesi ve Türkiye`nin, teknoloji üretmek yerine teknoloji ithal eden bir ülke haline gelmesi, vs.

AKP hükümeti ve politikalarının; yukarıda bir kısmını saydığımız mesleğimize olan olumsuz yansımaları çözüm beklerken ulusuna, halkına ve her biri kendi uzmanlık alanında ülkesine değer katmak için çalışan, meslektaşına sahip çıkan meslek odalarını yasal mevzuatını değiştirerek etkisizleştirmek istemesi hangi vicdan ve mantıkla açıklanabilir. 

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmekte odalarımız ve birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir.

TEKRAR  HATIRLATIYORUZ!

•          "Yeni Türkiye`nin Güçlü Ekonomisi" Başlığı ile program açıklayarak, 2023 te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek, kişi başına milli geliri 25 bin dolara yükseltmek, ihracatı yılda 500 milyar dolara çıkarmak, işsizliği % 5 e indirmek,  orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya‘nın üretim üssü olmak, ileri teknoloji ürünleri ihracatını % 15 e çıkartmak hedeflerine TMMOB ve Meslek Odalarına, mühendis, mimar ve şehir plancılarına bu bakış açısıyla mümkün değildir.

•          Sanayi stratejisinin, Türk sanayisinin rekabet edilebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırma amacı TMMOB ve Meslek Odalarına, mühendis, mimar ve şehir plancılarına bu bakış açısıyla gerçekleşemez.

•          Türkiye küresel rekabette yer alabilecek potansiyellere sahip bir ülkedir. Bilimi ve teknolojiyi referans alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, teknoloji yoğunluklu bir üretim ve aynı zamanda istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme hedefi TMMOB ve Meslek Odalarına, mühendis, mimar ve şehir plancılarına bu bakış açısıyla gerçekleştirilemez.

Adına Yeni Türkiye (!) denen; halkı, çalışanları, mühendisleri dikkate almayan bunun aksine bilim ve onun tarafından desteklenen tekniği yani mühendisliği değersizleştirip içini boşaltarak yok etmek isteyen, ülke sanayisi ve mühendislik durumunda hiçbir inovasyon yaratamayan ve halkımız adına yaptığımız kurumsal kamu denetimini yok etmek isteyen bu politikaları ve yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceğimizi herkese duyurmak istiyoruz. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
44. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

Okunma Sayısı: 100

İstanbul Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME