KMO

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİNİ HAFİFE ALMAYIN!

    Yayına Giriş Tarihi: 02.03.2015  Güncellenme Zamanı: 02.03.2015 17:05:13  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 02.03.2015 17:02:44

28 Şubat 2015 Cumartesi sabahı yine bir patlama ve yangın haberiyle güne başladık. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi`nde ambalaj yapımında kullanılan, solvent kaynaklı olduğu iddia edilen patlama ve yangın sonrası, basından iki yurttaşımızın yaralandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

   TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİNİ HAFİFE ALMAYIN!

28 Şubat 2015 Cumartesi sabahı yine bir patlama ve yangın haberiyle güne başladık. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi‘nde ambalaj yapımında kullanılan, solvent kaynaklı olduğu iddia edilen patlama ve yangın sonrası, basından iki yurttaşımızın yaralandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor ve yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz.

Tehlikeli kimyasalların yönetimini hafife almayın! Yaşanan olaylardan ders çıkarın ve gereğini yapın!

Geçmişte yaşanan olaylardan ders almak gerekliliği insanlığın tarihsel birikiminden çıkardığımız ve hepimizin itiraz etmeden kabul edeceği bir durumdur. Yaşanan acı olaylardan ders çıkararak gerekli tedbirleri almak, aklın ve bilimin ışığında hiç de zor değildir. Tehlikeli kimyasalların hayatımızın her alanında kullanıldığı günümüzde bu kimyasalların yönetimi, çok önemli bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Bu konu hafife alınmaması gereken önemli bir konu olmakla birlikte, ciddiyetle ve akılla yaklaşıldığında korkutucu ve zor bir durum değildir. Yeter ki biraz daha akıl ve biraz daha bilim!

Kimya Mühendisliği mesleğinin halk ve kamu yararına icra edilmesi ilkesine sahip olan Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak yıllardır yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Valiliği‘ne bir dilekçe yazarak özellikle Organize Sanayi Bölgeleri‘nde yaşanabilecek kazalara dikkat çektik ve bunların önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara kamusal sorumluluğumuz gereği katkı koymak istediğimizi belirttik. Ancak talebimize hala bir bildirimde bulunulmadı maalesef.

Taleplerimize bir cevap beklediğimizi belirterek buradan bir kez daha tekrarlıyoruz.

  1. İstanbul`un kentsel dönüşüm adı altında ranta açılması ve buna göre yapılandırılması sürecinde, sanayi sektörleri plansızca kent çeperlerine sürüklenmemelidir. Özellikle kimya sanayiinin yarattığı risklerin yönetilebilmesi için Organize Kimya Sanayi Bölgelerinin kurulması teşvik edilmelidir. Bu bölgelerin yer seçimi, risklerinin belirlenmesi, denetimi ve eğitimi konularında KMO her zaman açıkladığı gibi, bilgi birikimini kamu yararına sunmaya hazırdır.
  2. Kimyasal madde kazalarında müdahale yöntemini belirleyen, karar üretme süreçlerinin bilgi temelli hale dönüştürülmesi ve coğrafi bilgi sistemlerinin bu açıdan geliştirilmesi gerekmektedir.
  3. Tehlikeli bir kimyasalın üretiminden son ürününe kadar oluşumu aşamalarında meydana gelecek her türlü emisyon, imisyon ve ortaya çıkacak atık miktarlarının tespitinin yanı sıra; doğal afet ve olası kazalarda can ve mal güvenliğini önlemeye önemli katkı sağlayacak olması nedeniyle il ve bölge bazında "Tehlikeli Kimyasal Maddeler Envanteri" çıkartılması gerekmektedir. Kent içindeki kimyasalların envanteri tek bir elde toplanmalı ve kamu ile paylaşılmalıdır.
  4. Tüm kimyasalların güvenlik bilgi formlarının işyerlerinde ve ilgili birimlerde bir veri tabanı çerçevesinde bulunmasını sağlayacak organizasyonel yapı kurulmalıdır.
  5. Büyük Endüstriyel Kazalara yönelik acil durum planları hazırlanarak, kamuoyu ile paylaşılmalı ve vatandaşlar hangi durumda tahliye olacakları vb. bilgilere sahip olmalıdırlar.
  6. Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde, 1954 yılından çıkarılan Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun`a göre bir ‘Sorumlu Müdür` bulundurulması zorunludur. Artık işverenlerin ve yerel yönetimlerin bu zorunluluğun ne kadar önem arz ettiğini anlamaları ve kanunda yazanı hayata geçirmeleri gerekmektedir.
  7. Kamuda denetimle görevli birimlerde Kimya Mühendislerinin istihdamı sağlanmalı, mevcut kimya mühendisi sayısı arttırılmalıdır.
  8. Yerel Yönetim, Kimya Sanayicileri, Valilik, KMO ve ilgili diğer kurumlardan oluşan kentsel risk yönetimi kurulları – komiteleri – birimleri - oluşturulmalıdır. İstanbul için hazırlanan Afet Planlarında, boğaz köprüsünden ve karayollarından geçen kimyasalların denetiminde KMO`nun katkısının alınması için binlerce insanın ölmesi, çevrenin geri dönülemez biçimde tahrip edilmesi mi beklenmektedir.

Kimya Mühendisleri Odası olarak artık yıllardır benzeri uyarıları yapmaktan ve dikkate alınmamasından biz sıkıldık fakat yetkililer bu işin ciddiyetini anlamama ve ders çıkarmama ısrarlarından sıkılmadılar. Artık hiçbir vatandaşımızın kimyasalların yönetilememesinden kaynaklı patlama ve yangınlarda hayatını kaybetmesine, yaralanmasına tahammülümüz kalmadı.

Kimyasalların yönetimine dair gerekli önlemlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılması, İstanbul için ertelenemeyecek bir duruma gelmiştir. Bizler kamusal sorumluluğumuz gereği üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi kamuoyuna bildiririz. Daha geç olmadan, daha fazla canı kaybı yaşanmadan gerekli önlemleri almak için yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz.

 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 203

İstanbul Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME