KMO

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ; MESLEĞİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN KUTLU OLSUN…

    Yayına Giriş Tarihi: 29.04.2017  Güncellenme Zamanı: 29.04.2017 23:08:55  Yayınlayan Birim: DENİZLİ ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 27.04.2017 17:13:49

1 Mayıs; emeği onurlandıranların, emekçilerin, çalışanların, mesleğine ve onuruna sahip çıkanların, ülkesini, yurdunu sevenlerin, bilimin, tekniğin ve etik değerlerin arkasında duranların yüz yılı aşkın süredir dünyada kutladığı birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.

Farklı hükümetler eliyle 12 Eylül 1980 yılından bu yana sürdürülen siyasal ve ekonomik politikalar diğer çalışan kesimler gibi biz mühendislerin durumunu da oldukça kötüleştirmiştir. Çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile mühendislerin daha önce sahip oldukları haklar ve meslek alanları gasp edilerek ortadan kaldırılmıştır. Meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildikleri Etibank, Çitosan, Türkiye Azot Sanayi,  Türkiye Gübre Sanayi, PETKİM, TÜPRAŞ, TPAO, SEKA, SEK, Türkiye Şeker Fabrikaları gibi kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi sonucu meslektaşlarımız ve emekçiler işsizlik sorunu ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Plansızca her ile açılan bir üniversite ve arttırılan kontenjanlar sonucu ortaya çıkan aşırı mühendis arzı nedeniyle özel sektörde hiç olmadığı kadar işsizliğin olduğu bir döneme girilmiştir.  Kamu kurumlarının özelleştirme adı altında yok pahasına özelleştirilerek satılması özellikle kamu ve bağlı kuruluşlarında istidam edilen bizim meslek disiplinimiz gibi birçok branşta işsizliğin yoğun olarak yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi yakın zamanda çıkartılan bir kararname ile meslek alanımızla ilgili bazı kurumların Varlık Fonu`na devredilmesi yaşanılan bu sürecin daha yoğun olarak hissedilmesine neden olacaktır.

Diğer yandan istihdam yaratacak olan yegâne güç ülke sanayileşmesi ile ilgili ciddi önlemler alınmaması,  sektörde giderek artan yabancı sermaye payı, imalat sektörünün her geçen gün gerilemesi gibi nedenler de bu süreçle birlikte ilerleyince sorun içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştır. Mezun olan meslektaşlarımızın iş bulma olanakları ne yazık ki her geçen gün daha da azalmaktadır. Bu kadar fazla Kimya Mühendisinin bulunması işverenlerin iştahını kabartmakta, meslektaşlarımız çok düşük ücretlerle, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırılacak işgücü ordusu olarak görülmektedir. Bu koşullarda bir şekilde iş bulabilen "şanslı" meslektaşlarımız ise yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle ve çok zor koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Sektör ve bu alanda çalışan mühendisler piyasanın insafına terkedilmiştir

Hükümetin gündeminde olan istihdam bürolarının açılması durumunda ise; sömürünün en yoğun yaşandığı, adına taşeronlaşma denilen ve yaklaşık dokuz milyon insanın bu şekilde istihdam edildiği sisteme mühendislerin de dahil edildiği bir sürecin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Mühendislik mesleğinin ve meslek alanlarının, bilimsel yaklaşımlardan yoksun hazırlanmış kararnameler ile dört yıllık üniversite mezunu bütün kesimlere açılması da bu işin tuzu biberi olmuştur. Bütün bunlar liberalizm diye yutturulmaya kalkışılsa da bu durum düpedüz itibarsızlaştırma, değersizleştirme ve diğer adı ile neoliberalizmdir.

Küresel sermayenin kendi sorunları doğrultusunda dünyayı yeniden dizayn ettiği bu günlerde mühendislerin, emekçilerin, çalışanların, yurtseverlerin payına, işsizlik, yoksulluk, mülksüzlük ve acı düşmektedir. 1 Mayısların tarihi, insanların bu açmazdan tek başına çıkamayacağını göstermektedir. Bu nedenle bir kez daha haykırıyoruz: 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.

Emeğimizin ve itibarımızın sesi olan meslek örgütlerimizin idari ve mali denetim ile engellenerek, kamu adına denetleme yetkisinin kısıtlanıp hükümetin şube müdürlüklerine indirgenmek istendiği bu günlerde meslek örgütümüzü ve mesleki dayanışmayı sağlamak adına 1 Mayıs birlik ve dayanışma gününü kutlamak için alanlarda olacağız. Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlarda olacağız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı,  çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlarda olacağız.

Odamız üyesi bütün meslektaşlarımızı, ailelerini, geleceğin meslektaşı öğrencilerimizi, öğretim üyesi meslektaşlarımızı; mesleğimiz için, işsizlik için, yoksulluk için, cumhuriyet için, laiklik için,  daha iyi bir mühendislik eğitimi için, küresel savaşlara karşı çıkmak için, çocuklarımızın geleceği için ülkemiz emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 1 Mayısı kutlamaya çağırıyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

45. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 126

Denizli Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME