KMO

BERGAMA’DAKİ 20 YILLIK ALTIN SEVDASINDA “MUTLU SON”

    Yayına Giriş Tarihi: 06.01.2009  Güncellenme Zamanı: 25.02.2013 17:40:14  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Bergama’daki 20 Yıllık Altın Sevdasında “Mutlu Son”

 Bileşenleri arasında Odamızın da bulunduğu Beyaz Adımlar Platformu 5 Ocak 2009 Pazartesi günü bir basın açıklaması yaptı. Ankara Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ceren ÖRTEN`in katıldığı basın açıklamasına Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dündar ÇAĞLAN, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Burçak KARAMAN UYSAL, ve Çevre Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Av. Mehmet HORUŞ katılarak basının sorularını yanıtladı. Yapılan açıklamaya ait basın açıklaması aşağıdadır.

 Bergama`daki 20 Yıllık Altın Sevdasında "Mutlu Son"

Uğruna yönetmelikler yazılan, yetmeyince değiştirilen, Bakanlar Kurulu`nda "prensip kararı" alınan, gizli gizli aflar çıkarılan Bergama-Ovacık işletmesindeki yirmi yıllık "altın sevdası", "mutlu son" ile nihayet buldu. Bu kara sevda 15 hükümet dönemi boyunca sürdü. Nice bakanlar, başbakanlar bu sevdaya kapıldı. Danıştay tarafından 1997yılında verilen kesinleşmiş yargı kararının yerini alacak yeni bir karar olmamasına rağmen çeşitli hilelerle 10 yıl daha faaliyeti sürdürülen Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi için Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen son karar, başvurulacak başka bir hileli yol da bırakmadı.

1997 yılında Danıştay 6.Dairesi tarafından şirketin ÇED Raporu iptal edilince Çevre Bakanlığı yargı kararları açık olmasına rağmen ÇED Yönetmeliği‘nin geçici 3. ve 6.maddesini gerekçe göstererek şirketin ÇED ten muaf olduğu yönünde bir görüş oluşturdu. Bunun üzerine şirket Çevresel Durum Değerlendirme Raporu hazırlayarak bir kez kez daha yargı kararlarının arkasından dolandı. Danıştay, önce ÇED yönetmeliğinin geçici 6.maddesini iptal etti. Bu son kararı ile de dayanaksız kalan şirketin Çevresel Durum Raporu hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdi.

Bu kararın anlamı şudur; 13 Mayıs 1997 tarihinden bu yana Bergama-Ovacık Altın Madeni`nin tüm faaliyetleri HUKUKA AYKIRIDIR. ÇED izninin yürütmesinin durdurulması ile BERGAMA – OVACIK ALTIN MADENİ`NİN FAALİYETİNE OLANAK SAĞLAYAN TÜM İŞLEMLERİN DAYANAĞI ÇÖKMÜŞTÜR. YANİ MADENİN HEMEN KAPATILMASI gerekmektedir.

Danıştay Kararında Bergama‘da kazanılan davaların tarihsel bir özetini de vermiştir. Bu karar ile Şirketin ve Bakanlığın yargı kararlarını uygulamamaları tarihe bir kez daha not düşülmüştür. Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 3 Kasım 2008 tarihli karar, 30.12.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığına tebliğ edilmiştir. Bakanlığın söz konusu işletmenin faaliyetlerine son vermesi, maden ve işletme sahasının eski haline getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde işlem yapmak zorundadır. Maden işletmesinin 10 yıldır hukuka aykırı olarak çalıştırıldığını bir kere daha ispatlayan bu karardan sonra her türlü izin alma çabası beyhude olacaktır.

Çevre mücadelesinde bir simge haline gelen Bergama ve Bergamalı köylülerin bir taraftan yaşamı savunan mücadelesi anıtlaşırken, diğer taraftan çevre hukuku alanında da içtihat oluşturmaktadır. Geçen 20 yıllık süreç içinde çevre mevzuatında çok şey değişti. İlgililere hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan söz konusu işletmenin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufun Anayasal suç olduğunu bir kez daha hatırlatırken sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Henüz Danıştay Kararı tebliğ edilmeden Koza Altın İşletmesi, Çevre Bakanlığı‘na sanki yirmi yıldır Bergama ‘da maden faaliyeti yokmuş ve verilmeiş yüze yakın mahkeme kararı yokmuş gibi yeni baştan bir ÇED Raporu alma telaşına düşmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı`nın (Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) internet sitesinde ÇED süreci başlayan projeler arasında 30.12.2008 tarihi ile yer alan "Ovacık Altın Madeni ÇED Başvuru Dosyası" ve bu kapsamda 14 Ocak 2009 tarihinde yapılacak Halkın Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı da hukuka aykırıdır. Suçtur.

Bu kez izin vermeyeceğiz !
Çevre ve halk sağlığını, bilimi hiçe sayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan siyasi iktidarlara ve idarecilere karşı Beyaz Adımlar Platformu olarak mücadele etmeye ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi, bilim ve hukuk tanımaz politikalara bir kez daha izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

Beyaz Adımlar Platformu
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği, Ankara 78‘liler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, DİSK Genel-İs, DİSK-Dev-Maden-Sen, Ekoloji Kolektifi, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Okunma Sayısı: 382

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME