KMO

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ DURDURULSUN

    Yayına Giriş Tarihi: 21.05.2020  Güncellenme Zamanı: 21.05.2020 15:23:55  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 21.05.2020 15:23:47

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASINA BAĞLI ŞUBELERİN TMMOB KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMEK İSTENMESİ GİRİŞİMİ ÜZERİNE YAPTIĞI ORTAK AÇIKLAMA

Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, meslek sahibi milyonlarca insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Kuruldukları günden bu yana meslek odaları bilime ve mesleki tecrübelerine dayalı olarak halkı bilgilendirme, gerçekleri paylaşma ve toplumun yararına olmayan projelere karşı çıkma sorumluluğunu yerine getirmektedir. Siyasi iktidar, bu durumu kendilerine engel olarak görmekte ve bu kurumların bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Meslek alanımızı düzenleme adına yaptığımız belge hizmeti yetkilerimizin elimizden alınması, denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına sokulmaya çalışılmamız ve seçim sistemlerimizin değiştirilmeye çalışılması kabul edilemez ve antidemokratik bir uygulamadır. Ülkemizin zenginliklerinin korunması, kamu yararı görülmeyen işler, çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her tür konuda toplumu ve yetkilileri uyarmak ve bilimsel anlamda yol göstermek en önemli görevlerimizdendir. İktidar kamu yararı olmayan ve ranta dayalı projelerine karşı çıkmamızın önüne geçmek istemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere TMMOB yasasında değişikliği öngören yasanın esas amacı, topluma ve doğaya ait olanı koruma çerçevesinde attığımız adımları, yer altı ve yerüstü zenginliklerimizin yok edilmesine karşı duruşumuzu ve kamusal yaklaşımımızı engellemektir.

Meslek odaları yasa değişikliği ile işlevsizleştirilmek istenmektedir. Meslek odalarının getirilmek istendiği bu durum en çok anayasal örgütlülüğü elinden alınacak olan meslek mensuplarını, bilim ve teknolojiyi yararına kullandığımız emekçi halkı olumsuz etkileyecektir.

Kimya Mühendisleri Odası olarak havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirletilmesine, talan edilmesine, iş kazalarının, endüstriyel yangın ve patlamaların artarak devam etmesine, denetlenmeyen kimyasal atıkların çevre ve halk sağlığını tehdit etmesine, özellikle doğal afetler sonrasındaki kimyasalların yönetimine dair planların yetersiz olmasına, kimyasalların yanlış kullanılmasına dair sözümüzü esirgememeye, meslektaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz.

Tüm dünya Covid-19 Pandemisi ile mücadele ederken, kamu ve ülke yararına bulmadığımız bu yasa değişikliğinin gündeme getirilmiş olmasını maksatlı bulmaktayız. Meslek örgütlerimizi işlevsizleştirmeye çalışmak yerine hükümetin, bizlerin TMMOB olarak yıllardır mücadelesini verdiğimiz; ekonomik sorunların, önlemeyen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin, üniversitelerde gereksiz bir şekilde artan kontenjanların, işsizliğin, iş güvencesi olmadan çalışmaların öncelik olarak ortadan kaldırılması için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

TMMOB gücünü üyelerinden alan bir meslek örgütüdür. Anayasal yapısı gereği hakkında verilecek tüm kararlar yasalarda da açıkça belirtildiği üzere TMMOB örgüt kurulları tarafından alınmalıdır. İçinde bulunmadığımız her karar antidemokratik bir karar olacaktır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası şubeleri ve bölge temsilcilikleri olarak meslek odalarını vesayet altına almak adına yapılması planlanan yasa düzenlemelerini hiçbir şekilde kabul etmiyor ve tartışmasız olarak tümüyle reddediyoruz. Meslek örgütlerimize yapılan hiçbir engelleme bizlerin bilimden, emekten, doğadan yana mühendisliği örgütlememize, bilgi birikimimizi toplumla, toplum ve doğanın yararına kullanmamızı engelleyemeyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB KMO Ankara Şubesi

TMMOB KMO Denizli Şubesi

TMMOB KMO Ege Bölge Şubesi

TMMOB KMO Güney Bölge Şubesi

TMMOB KMO İstanbul Şubesi

TMMOB KMO Bursa Şubesi

TMMOB KMO Kocaeli Şubesi

TMMOB KMO Samsun Şubesi

TMMOB KMO Trakya Bölge Şubesi

TMMOB KMO Eskişehir Bölge Temsilciliği

TMMOB KMO Trabzon Bölge Temsilciliği

TMMOB KMO Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği 

Okunma Sayısı: 279

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME