KMO

MAHKEME KMO YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALINMASINA DAİR KARARI KALDIRDI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.06.2020  Güncellenme Zamanı: 26.06.2020 11:04:58  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 26.06.2020 11:04:55

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi KMO Yönetiminin görevden alınmasına dair kararı kaldırdı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişlerinin Kimya Mühendisleri Odasında idari ve mali denetim yapmaya yönelik girişimlerine Oda Yönetim Kurulunun direnim gösterdiği gerekçesiyle Bakanlığın yapmış olduğu başvuru üzerine KMO 45. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinden alınmasına, yerlerine yenilerinin seçilmesine Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesince 25.09.2017tarihinde karar verilmişti.

Kimya Mühendisleri Odasının bu karara karşı istinaf yoluna başvurması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 09.06.2020 tarihinde verdiği kararla yerel mahkemenin verdiği kararı usul ve yasaya aykırı bularak kaldırmış ve dosyayı yeniden yargılama yapmak üzere yerel mahkemeye göndermiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararında "davanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açıldığı dikkate alınarak, Cumhuriyet savcısına usulüne uygun duruşma günü tebliğ edilip duruşmalara katılımı sağlanmaksızın, eksik ve yanlış taraf teşkili ile Cumhuriyet savcısının yokluğunda yargılamaya devam edilip karar verilmiş," olması usule aykırı bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Kimya Mühendisleri Odasının diğer istinaf sebeplerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vererek yerel Mahkemenin yeniden yargılama sonucunda benzer bir karar vermesi halinde KMO`nun diğer istinaf sebeplerini de ayrıca inceleyeceğini ifade etmiştir.

Gelinen noktada her ne kadar Kimya Mühendisleri Odasının 45. Dönem Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermiş ve halen 46. Dönem Yönetim Kurulu görev başında ise de yargılama süreci usulen devam etmektedir. Anayasa gereği kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kimya Mühendisleri Odası, denetimin kuralları kanunla belirlenmedikçe herhangi bir denetim yapılmasını doğru bulmamaktadır. Diğer yandan Kimya Mühendisleri Odasının her türlü idari ve mali belgeleri gerek Oda Denetleme Kurulumuz ile TMMOB Yüksek Denetleme Kurulunun ve gerekse Oda Genel Kurulunun ve hatta tüm üyelerimizin incelemesine açık ve şeffaf bir şekilde internet sitemizde yayımlanmaya devam etmektedir.

Kimya Mühendisleri Odası kimya sanayiinin ve kimya mühendisliği mesleğinin gelişimine yönelik çok yönlü çalışmalarını sürdürmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kimya mühendisliği mesleğinin yegâne resmi temsilcisi olan Kimya Mühendisleri Odasının bir araya gelmesi gereken yerler Mahkeme salonları değildir. Kimya Mühendisleri Odasının Yönetim Kurulu iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Bakanlığı pratikte hiçbir sonuç doğurmayacak davalar ile meşgul olmak yerine Kimya Mühendisleri Odasıyla ortak çalışma platformlarında bir araya gelerek sektörün ve mesleğin gerçek sorunları üzerinde çalışmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
46. Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 495

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME