KMO

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMAMIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 07.06.2022  Güncellenme Zamanı: 08.06.2022 16:38:52  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 07.06.2022 15:04:39

Oda Yönetim Kurulumuz Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu eleman alımı ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılına yönelik personel alımında yaşamsal önemde bir eksiklik yapmıştır. Alınacak personel içinde Kimya Mühendisi bulunmamaktadır.

Tarım Bakanlığının görevlerinin birçoğu çoklu disiplinler arası birlikteliği zorunlu kılmaktadır. Örneğin; Tarımsal üretimin, tarladan sofraya kadar her aşamasında kimya mühendisliği konuları vardır. Tarımda kullanılan gübreden, ilaçlamadan, pestisit kullanımı ve sulamaya kadar Kimya bilimi ve üretiminde kimya mühendisliği disiplini vardır. Tohum üretiminden başlayarak toprak yapısının analizine, soğuk hava deposundan, her kademede fabrika tasarımında ve kaliteli ürün işlenmesine kadarki süreçlerde Kimya Mühendisliği disiplini söz konusudur.

Tüm mühendislik eğitimlerinde olduğu gibi kimya mühendisliğinin eğitimi temel bilimler ve mühendislik bilimleri olmak üzere iki kolludur. Kimya mühendisliği ve tüm mühendislik bilimlerinde kaçınılmaz bir biçimde örtüşen bilgi, beceri ve yetkinlik unsurları vardır. 

Oysa, tarımın çoklu disipliner bir konu olmasıyla 2008 yılından bugüne kadar GIDA, ZİRAAT VE KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI her yıl farklı temalarla sempozyumlar düzenlenmektedir. 

Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığının bu tutumunu anlamak ve yorumlamak olanaklı değildir. Başka bir anlatımla Bakanlığın, Kimya Mühendislerini istihdam etmemesini kerhen bir yanlışlık olarak değerlendiriyoruz.

Dünya ölçeğinde yaşanan krize bağlı olarak ülkemizde de Tarımsal ürünlerde fiyatların yükselmesinin bir nedeni de tarımdaki girdilerin önemli bir bölümünü tutan, gübre, tohum, Tarımsal ilaçlar ile elektrikte sektörlerinde özelleştirme olduğunu ve böylelikle dışa bağımlı hale gelindiğini unutmamak gerekir.

Oysa özelleştirme olmasaydı, ülkemiz koşullarına uygun üretim metoduyla şimdi bu krizden üreticilerde işletmecilerin birlikte ülkemiz de karlı çıkabilirdi.

Bakanlığın diğer bir görev alanı olan ormanlarımızın özellikle de yangınlardan korunmasıdır. 

Yangın konusu ise ağırlıklı olarak Kimya mühendislerinin mesleki alanına girer. Yanma kimyasal bir olaydır. Yangın konusu ağırlıklı olarak kimya mühendisliği disiplininin alanına girer. Yangına müdahale ise çoklu disiplinlerindir.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI yıllardır yangından koruma ve söndürme üzerine sempozyum ve sergiler düzenlenmektedir. Ayrıca üyelerini bu konuda eğitmektedir. Yangın söndürme teknikleri üzerinde de bilgi ve deneyimine sahiptir. Kimya Mühendislerini istihdam etmemek, bu alanda da can ve mal güvenliği konusunda boşluklar doğurabilecektir. 

Sonuç olarak, Bakanlık kimya mühendisliği ve ilgili disiplinleri göz ardı etmiş görünüyor. Bu hatanın giderilmesini ve Kimya Mühendisliğinin ve ilgili diğer mühendislik disiplinlerinin bu alandaki tüm çalışmalara dahil edilmesini bekliyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu  

Okunma Sayısı: 284

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME