KMO

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ`Nİ YARATANLARA SELAM OLSUN!

    Yayına Giriş Tarihi: 15.06.2022  Güncellenme Zamanı: 15.06.2022 14:58:20  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 15.06.2022 14:58:16

Ülke tarihimizin en önemli işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi`nin 52. yılı nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ‘Nİ YARATANLARA SELAM OLSUN!

Bundan tam 52 yıl önce 15-16 Haziran 1970 tarihinde Kocaeli ve İstanbul`daki yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdikleri büyük yürüyüş, ülkemizdeki emek ve demokrasi mücadelesinin en görkemli direnişi olarak tarihe geçmiştir.

1970`li yıllardan bugüne miras kalan toplumsal mücadele geleneğimize ilham verip cesaret aşılayan bu görkemli direnişi ve o direnişin yaratıcısı olan ülkemizin işçi sınıfını selamlıyoruz!

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana göstermişlerdir.

15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri için olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla antidemokratik yasalar çıkartmayı kendine hak gören iktidar sahipleri için de öğretici olmalıdır. Hiçbir iktidar, emekçilerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel kazanımlarını ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla ortadan kaldıramaz. İktidar gücüne sahip olmak, bu gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen inşa edilmesi için kullanılabileceği, toplumun örgütlü yapılarının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.

Tek adam rejimi, emekçiler tarafından 52 yıl önce en güçlü biçimde verilen bu mesajı kavramaktan çok uzak bir tutum sergilemektedir. Yandaş sendikalar aracılığıyla emek mücadelesinin taleplerini görünmez kılan, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerini dayatan, düşük ücret politikasıyla emekçilere hayatı zindan eden, emekçilerin hak arama taleplerini polis şiddetiyle bastıran tek adam rejimi açık biçimde emek ve emekçi düşmanı bir politika gütmektedir.

Herkese iş, işçilere insanca yaşanabilecek bir ücret, sağlıklı-güvenli çalışma ortamı, güvenceli istihdam, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme-grev hakkı tüm emekçilerin ortak talebidir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, emeğin taleplerine ve alın terimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve örgütlenme hakkımızı taviz vermeden koruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Okunma Sayısı: 68

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME