KMO

BASIN AÇIKLAMASI : İLİÇ ALTIN MADENİ SİYANÜR KAÇAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 23.07.2022  Güncellenme Zamanı: 23.07.2022 12:36:01  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 23.07.2022 12:34:45

21 Haziran’da Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler altın madeninde yaşanan kaza çokça konuşuluyor ama kazanın havada, suda ve toprakta yarattığı tehlikenin boyutu hâlâ bilinmiyor.

Genel olarak çevreye bir zarar verdiğine eminiz ama zararın boyutunu hesaplayabilmek için havada, suda ve toprakta bugüne dek yapılmış ve bundan sonra yapılacak kimyasal analizlerin sonuçlarını görmemiz gerekiyor.

Firmanın ve resmi kurumların bildirdiklerine göre 20 metreküp toksik çözeltinin 3 saate yakın süreyle kontrolsüz bir şekilde toprağa boşaldığı anlaşılıyor ama yakında yer alan İliç barajına ulaşıp ulaşmadığını, toprakta ne genişlikte bir alana yayıldığını ve ne kadar derine ulaştığını bilmiyoruz. Öte yandan, yöredeki bazı yurttaşlar akan siyanür çözeltisinin 20 metreküpün çok üstünde olduğunu iddia ediyorlar.

Yöre bilinen bir deprem bölgesidir, Anagold`un tesisi, 7 şiddetinin üzerinde deprem üretme kabiliyetindeki faylara çok yakındır, sadece bu bile başlı başına önemli bir risk faktörüdür.

Madeni işleten Anagold Madencilik firmasına 60`ın üzerinde teknik soru yönelttik. Bu sorular hem geçen ay ortaya çıkan kazanın bölgede yarattığı çevre ve sağlık risklerini, hem de gelecekte olabilecek kazalara karşı tesisin ne ölçüde güvenli olduğunu anlamaya dönük sorulardır. Firmanın ekli dokümanda ilettiğimiz sorularımızı yanıtlamasını bu kez basın aracılığıyla talep ediyoruz. 

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, analiz yapmak amacıyla kirlenen bölgelerden numuneler alındığını da açıklamıştır. Bakanlık resmi twitter hesabından 25 Haziran`da attığı bir tweet`te bölgeden 27 adet örnek aldığını bildirmiştir. Bu örneklerde  yaptırdığı analizlerin sonuçlarını gecikmeden kamuoyuna açıklamasını Bakanlıktan talep ediyoruz. Yöre halkının karşı karşıya bulunduğu güncel riskleri hesaplayabilmek için analiz sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu görüyoruz.

Engin Çörüşlü

Yönetim Kurulu Başkanı

Kimya Mühendisleri Odası

Tel: 0532 650 36 94

e-posta engin.coruslu@kmo.org.tr

 

ANAGOLD Madencilik İliç Çöpler Sorular:

Oksitli Cevher İşleme 

1. Tesiste işlenen mevcut oksitli cevher kapasitesi nedir? (Sitesinde 20000 ton/gün beyan) 

2. Yığın liçi yapılan sahanın zemini a. Özellikleri nelerdir? 

b. Sızıntı olup, olmadığına ilişkin bir test yapılmakta mıdır? 

c. Yapılmışsa, periyodu/sıklığı nedir? 

d. Bugüne dek sızıntı tespit edilmiş midir? 

e. Sızıntı tespit edilmişse ne tür düzeltici işlemler yapılmıştır? 

f. Sızıntı tespit edilmişse ne tür önleyici işlemler uygulanmıştır? 

3. Yığın liçinde kullanılan siyanür çözeltisinin a. Stok maddesi nedir? 

b. Stok maddesi nasıl saklanmaktadır? 

c. Stoktan maddesinden çözeltisi nasıl hazırlanmaktadır? 

d. Derişimi nedir? 

e. Nerelere nasıl dağıtılmaktadır? 

f. Dağıtım (borulama) sistemindeki tehlikelere karşı ne tür önlemler alınmıştır? 

g. Debisi, ya da ton oksitli cevher başına kullanılan miktar nedir? 

h. Yığın liçi sırasında öngörülen siyanür buharlaşma kaybı nedir? 

i. Yığın liçinde kullanılan siyanür çözeltisinin süreç verimliliği nedir? 

4. Karbon kolonlarından çıkan çözeltinin a. Derişimi nedir 

b. Yeniden kullanımı nasıl yapılmaktadır? 

c. Çözelti geri kazanımı aşamasındaki süreç verimliliği nedir? 

5. 21 Haziran`da meydana gelen kaza a. Nasıl tanımlanmıştır? 

b. Basında "Siyanür taşıyan borulardan" diye anılan çözeltinin i. Derişimi 

ii. pH düzeyi 

iii. Basıncı 

iv. Sıcaklığı 

v. Debisi nedir? 

c. Basında "Siyanür taşıyan borulardan" ortama yayılan çözeltinin miktarı nedir? 

d. Kullanılan boruların i. Türü 

ii. Malzemesi 

iii. Geometrisi nedir? 

e. Borularda kullanılan i. Boru bağlantı elemanları ve özellikleri 

ii. Çözelti akış denetim elemanları ve özellikleri 

iii. Çözelti akış ölçüm elemanları ve özellikleri nelerdir? 

f. Kök nedeni nedir? 

g. Alınması düşünülen önlemler nelerdir? 

Sülfürlü Cevher İşleme 

6. Tesiste işlenen mevcut sülfürlü cevher kapasitesi nedir? 

7. Tesiste uygulanan üretim yöntemi nedir? 

8. Çevresel risk oluşturan süreç çıktıları a. Nelerdir? 

b. Bunlara karşı ne tür önleyici işlemler yapılmıştır? 

c. İle ilgili kaza yaşanmış mıdır? 

Atık Havuzu (Atık Depolama Tesisi) 

  9. Tesiste a. Su yönetim sistemi var mıdır? 

  b. Su balansı izlenmekte midir? 

  10. Tesiste atık su yönetimi sistemi a. Risk Analizi var mıdır? 

  b. Günümüze dek ne tür değişiklikler yapılmıştır? 

  11. Atık depolama havuzunun a. Tasarım hedefleri nelerdir? 

  b. Zemin özellikleri nedir? 

  c. Boyutları nedir? 

  d. Yüzey alanı nedir? 

  e. Kullanılan hacmi nedir? 

  f. Yaşam Döngüsü Analizi yapılmış mıdır? 

  g. Günümüze dek ne tür düzenlemeler ya da değişiklikler yapılmıştır? 

  12. Basında yer alan görüntülere göre atık su havuzundaki atık su, birden çok noktadan havaya püskürtülmektedir. Bu işlemin a. Sebebi nedir? 

  b. Dayandığı bilimsel/teknik bulgular nedir? 

  c. Performansı ölçülmekte midir? Ölçülüyorsa nasıl bir ölçüt kullanılmaktadır? 

  13. Atık depolama havuzunun işletiminde a. Standart İşletme Yönergesi var mıdır? 

  b. Yaşanmış kazalar var mıdır? 

  c. Zamanla bir değişiklik yapılmış mıdır? 

Süreç Güvenliği Yönetimi Sistemi 

14. Süreç güvenlik yönetim sistemi var mıdır? 

15. Risklerin yönetiminde nasıl bir yöntem izlenmektedir? 

16. HAZOP çalışmalarında nasıl bir yöntem izlenmiştir? 

17. Kendiliğinden Güvenli Sistem uygulaması var mıdır? 

18. Yeşil Kimya odaklı uygulamalar var mıdır? 

19. Tesisin süreç güvenliği ve çevresel uygunluk yönünden

a. Yasal sorumlulukları nelerdir? 

b. Aldığı cezalar var mıdır? 

 

Okunma Sayısı: 365

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME