KMO

KAMUDA KADRO AÇILMAMASI VE İŞSİZLİK ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİDİR MESLEKTAŞLARIMIZIN BOYNUNU EĞDİRMEMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

    Yayına Giriş Tarihi: 13.09.2022  Güncellenme Zamanı: 13.09.2022 14:53:27  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 13.09.2022 14:53:22

Atanmadığı için gözyaşlarını tutamayan bir öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözlerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

KAMUDA KADRO AÇILMAMASI VE İŞSİZLİK ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİDİR

MESLEKTAŞLARIMIZIN BOYNUNU EĞDİRMEMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en büyük sonuçlarından birisi genç ve eğitimli işsizliğidir. Üniversite mezunu milyonlarca genç, ne yazık ki mezun oldukları bölümlerle ilgili iş bulamamakta, kamu kadrolarına atanamamaktadır.

Eğitim Öğretim yılı açılışında karşılaştığı ve ataması yapılmadığı için göz yaşlarını tutamayan öğretmene "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer`in sözleri işsizliğin boyutlarının ve iktidarın bu soruna duyarsızlığının en veciz ifadesidir. İşsizliğin ve yoksulluğun kıskacında yaşam kavgası verenlerle dalga geçen Milli Eğitim Bakanı`nı kınıyoruz.

Ülkemizde milyonlarca öğretmen kadro sınırlandırması, KPSS puanı, güvenlik soruşturması gibi gerekçelerle atanamayarak asgari ücretin bile altında bir ücretle çalışmaya zorlanmaktadır. Siyasi iktidar bu sorunlara çözüm bulmak yerine, işsizliğin sadece öğretmenlerin sorunu olmadığı gerçeğini bir bahane olarak ortaya koymaktadır.

Bakan Özer`in haklı olduğu tek konu mühendislerin de atanamadığıdır. Ülkemizde özellikle yeni mezun mühendis, mimar ve şehir plancıları büyük bir atanamama ve işsizlik sorunuyla yüz yüze durumdadır.

Özellikle son 25 yılda yaşanan özelleştirmeler nedeniyle kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam oranı giderek düşmektedir. Yıllardır üretim, yatırım, eğitim, istihdam planlaması yapılmadığı için on binlerce mühendis mimar ve şehir plancısı işsiz durumdadır. Meslektaşlarımız ya meslekleri dışında çalışmak zorunda kalmakta ya da çareyi yurt dışına çıkmakta aramaktadır.

Yüz yüze olduğumuz işsizlik sorunun çözümü ve nitelikli işgücü göçünün engellenmesi için mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda kamuoyunda da haklılığı kabul edilen sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Öte yandan kamuda teknik eleman olarak istihdam edilebilmek için 3 milyon kişinin katıldığı KPSS`de başarılı olmak da maalesef yeterli değildir. Kurumlara giriş çoğu durumda sonuç keyfi ve istismara açık mülakatlarla belirlenmektedir. Mülakatlar, başvuran kişilerin mesleki yeterliliğiyle değil, iktidara muhalif olup olmadıkları, memleketleri, aileleri, sosyal medya paylaşımları, hangi tarikata yakınlık gördüğü gibi iş ile alakasız sorularla geçmektedir.

Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer ayrımlara son verilmelidir.

Kamuda çalışabilmek için yeterlik ve liyakat ilkeleri, işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere bağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

Hiçbir meslektaşımızın boynunu eğdirmemek, yüzünü dökmemek için ortak sorunlarımızı her ortamda dile getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi güçlendirmek için tüm meslektaşlarımızı TMMOB`ye bağlı odalara üye olmaya çağırıyoruz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Okunma Sayısı: 99

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME