KMO

TMMOB-DİSK-KESK-TTB: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI YALNIZ DEĞİLDİR!

    Yayına Giriş Tarihi: 27.10.2022  Güncellenme Zamanı: 01.11.2022 09:55:05  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 27.10.2022 09:58:25

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla aralarında TMMOB`nin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kamuoyuna da yansıyan ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu gözaltına alınması üzerine 26 Ekim 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında kurum temsilcileri kısa sözler aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açıklamada şöyle konuştu:

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Ülkemizin en saygıdeğer meslek örgütlerinden biri olan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Şebnem Korur Fincancı`nın gözaltına alınmasını kınıyorum.

Meslek örgütlerinin yöneticileri olarak bizler mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız gereği olarak toplumun gündemine ilişkin çok farklı konularda açıklamalar yapıyoruz.

Bu açıklamalarımızı yaparken bizim en başta gözettiğimiz şeyler kamunun çıkarı, meslek etiğimiz ve insanlığın ortak değerleridir.

Bu ilkeler toplumsal sorunlara yaklaşımda bizim rehberimiz durumundadır.

Sevgili Şebnem Korur Fincancı da bir basın kuruluşu tarafından kendisine yöneltilen bir soruya bu mesleki birikimi ve toplumsal sorumluluğu doğrultusunda bir yanıt vermiştir. Hiçbir kurumu veya kişiyi hedef almamıştır.

İnsan hakları alanında uzun yıllardır çok büyük deneyimlere sahip bir hekim olan Fincancı`nın açıklamalarının bağlamından kopartılarak bir saldırı vesilesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

Siyasi iktidarın demokratik süreçler sonucunda kontrol edemediği meslek örgütlerini çok uzun yıllardır açık biçimde hedef aldığını biliyoruz.

Sayın Fincancı nezdinde yürütülen bu karalama kampanyasının TTB`ye yönelik bir saldırır girişimine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti kriminalize ederek susturmaya sindirmeye çalışmasına göz yummayacağız.

Bizler yıllardır bu ülkenin ortak aklının, ortak vicdanının sesi olan emek ve meslek örgütleri olarak dayanışma içinde olmaya, birbirimize sahip çıkmaya, mesleğimizin ve toplumsal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.

Sayın Fincancı derhal serbest bırakılmalı, toplumun önce gelen isimlerine ve gazetecilere yönelik bu zorbalığa derhal son verilmelidir."

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut tarafından okunan ortak açıklama şöyle:

Şebnem Hocamıza ve TTB`ye Sahip Çıkıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, kamuoyuna da yansıyan tartışmalar ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu bugün gözaltına alınmıştır. Bu gözaltının da soruşturmanın da hukuki zemini yoktur, zira Dr. Fincancı`nın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir.

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık, Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir karalama kampanyasına dönüştürmüştür.

İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB`ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur. Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri Yasası`nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir.

Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT`nin, hocamızın evinde bulunan baba/dede yadigârı koleksiyon parçalarını yayımlama biçimidir. İlgili haber, kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı`ya ve TTB‘ye sahip çıkarak sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur!

Basın açıklamasının tamamı için tıklayınız...

Okunma Sayısı: 127

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME