KMO

MAYIS`IN ONBEŞİNDE ANKARA`DAYIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 10.05.2011  Güncellenme Zamanı: 06.06.2013 17:24:25  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 06.06.2013 17:24:45

MAYIS`IN ONBEŞİNDE ANKARA`DAYIZ

Küresel sermayenin kıskacındaki ülkemiz, her gün daha fazla işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleniyor. Ülke kaynakları, yağma, talan ve özelleştirme politikalarıyla uluslararası sermayeye açılıyor, ya fabrikalar kapatılıyor ya da birilerine peşkeş çekiliyor.

Bu süreç köylülerimizi olduğu gibi kentlilerimizi de yoksullaştırmakta,  halkımızın açlık sınırına hızla yaklaşmasına neden olmakta, mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızı gittikçe yoksullaştıran ve değersizleştirilen meslek grupları haline dönüştürmektedir.

Devleti küçültme adı altında başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kamu hizmetleri tasfiye edilmek, paralı hale getirilmek isteniyor. Hükümet emekçilerin ve halkın taleplerini dikkate almıyor. Piyasacı anlayışın güdümü altında, gerici güçlerin işbirliği ile gün be gün karanlığa sürükleniyoruz. Sağ geleneğin işbirlikçi ve gerici mirasını devralan mevcut iktidar, toplumu emperyalizmin bugünkü politikalarına uyumlu yeni bir rejime sürüklüyor.

Kimya Mühendisleri Odası olarak;

•          Faaliyet yürüttüğümüz kimya sanayini son 8 yılda yaklaşık %25 oranında küçülten, 

•          Üretimi daha da fazla ithalata bağımlı hale getiren

•          Özelleştirmeler yoluyla meslek alanlarımızı daraltıp, taşeronlaştırmayı artıran,

•          Yeni Kimya Mühendisliği bölümlerinin sayısını 9 yılda 22‘den 33‘e çıkararak mesleki eğitim ve öğrenimi yüksek liseye indirgeyerek, geleceğini belirsizleştiren,

•          Buna rağmen, öğretim üyesi başına ortalama 19 kimya mühendisi öğrenci sayısını, 40-50 gibi oranlara çıkararak mesleki alt yapıyı nitelik kaybına uğratan,

•          Yine mezun sayısını iktidarı döneminde 1400‘den 2500‘ e yükseltip, istihdam olanaklarını daraltarak, işsizlik oranının kimya mühendisleri arasında %25‘leri aşmasına neden olan, 

•          Çalışan meslektaşlarımızın ise özlük haklarını gasp ederek onları işveren karşısında çaresiz bırakan,

•          Kamudaki Kimya Mühendislerinin yüzde 24‘ünün, özelde çalışanların ise yüzde 39,3‘ünün güvencesizlik başta olmak üzere, geleceğe umutla bakmadığı bir çalışma ortamı yaratan,

•          Çıkardığı kanun ve yönetmeliklerle meslek alanlarımızın çalışan binlerce meslektaşımızı işsiz bırakan,

•          Sağlıksız çalışma koşullarını, düşük ücretleri ve nitelik kaybını mesleğimizin belirleyicisi haline getiren, 

•          Öğrencilerimizi, meslek uygulamalarının gereği staj yapacağı yer bulamaz hale getiren,

•          Üniversitelerimizi sermayenin ve cemaatin kuşatmasına terk eden,

 

AKP iktidarına dur demek için!

Özgürlük ve demokrasi için,

Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için,

Bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamak için,

Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya "hayır" demek için,

İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği için, 

Para-kâr odaklı piyasa anlayışına karşı haklarımızı savunmak için, 

Parasız eğitim,sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için,

Özerk ve demokratik üniversite için,

Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için,

 

15 Mayısta! 

Kimya Mühendislerini, öğrencilerini ve onların tüm yakınlarını;

‘Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, onurumuza, haklarımıza ve geleceğimize‘‘ sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

TMMOB

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 357

İstanbul Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME