KMO

TMMOB’YE BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: 12 EYLÜL ANAYASASI`NA DA, AKP`NİN ANAYASASI`NA DA HAYIR!

    Yayına Giriş Tarihi: 23.08.2010  Güncellenme Zamanı: 20.05.2013 11:19:36  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB’ye bağlı 18 Odanın Yönetim Kurulu Başkanı 23 Ağustos 2010 tarihinde anayasa referandumu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

 

12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA, AKP‘NİN ANAYASASI‘NA DA "HAYIR"

Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-sosyal politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmaktadır. AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.

AKP‘nin bugün "değişim" dediği "yeniden yapılanmanın" miladı 12 Eylül Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararları‘nda ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 12 Eylül‘ün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını pekiştirerek uzatma gayreti içindedir. AKP‘nin öngördüğü değişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye dayatılan yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme operasyonudur.

Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı güvence altına alan yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından malumdur. Ancak, kimse bize 12 Eylül Anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka bir şey olmayan AKP Anayasası‘na "evet" demeyi göstermesin. Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız.

Bizlerin istediği;

Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik olan,

Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanımlandığı,

Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşamı güvence altına alan,

Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede sağlandığı,

Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki seçim barajlarının kaldırıldığı,

Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

Emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli çalışmayı sağlayacak,

Parasız eğitim, sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk devletini öngörecek bir anayasadır.

12 Eylül Anayasası‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin Anayasası‘na da HAYIR!

 

Murat Taşdemir - Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Göltaş - Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Zararsız - Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Feramuz Aşkın - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
R. Petek Ataman - Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Fahri Özten - Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Tümer - İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Serdar Harp - İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Dündar Çağlan - Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Besleme - Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Torun - Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar - Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cemalettin Küçük - Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kul - Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Yılmaz - Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necati Uyar - Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Melike Anıl Yüksel - Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Günaydın - Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 313

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME