KMO

ULUKIŞLA`DA ALTIN MADENCİLİĞİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN!

    Yayına Giriş Tarihi: 15.09.2009  Güncellenme Zamanı: 22.04.2013 17:28:22  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Ulukışla`da Altın Madenciliği Politikasından Vazgeçin!

 Bolkar Dağları Platformu, 15 Eylül 2009 Salı günü Ziraat Mühendisleri Odasında bir basın toplantısı yaparak, Niğde Ulukışla‘da altın madenciliği girişiminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Ziraat Mühendisleri Odası 2.Başkanı Dr. Turhan TUNCER‘in okuduğu basın açıklamasına, Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BESLEME katılmışlardır.

TMMOB‘a bağlı Kimya, Ziraat, Jeoloji, Metalürji ve Çevre Mühendisleri; Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odaları, Tüketici ve Ekoloji Örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve derneklerden oluşan 30 örgütün yer aldığı Bolkar Dağları Platformu, Niğde İl Özel İdaresi‘nin altın madenine yönelik ihaleyi gerçekleştireceği 16 Eylül 2009 tarihinde Niğde‘de bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

Platformun basın açıklaması ve eylem takvimi haberin devam kısmındadır.

ULUKIŞLA‘DA ALTIN MADENCİLİĞİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN

Ulukışla‘da Gümüştaş Şirketinin siyanürle altın arama ve işletmeye yönelik çabaları son günlerde giderek hız kazandı. Bu gelişme bölgede yaşayanlarda büyük bir kaygı ve endişeyle karşılanmaktadır. Gümüştaş Şirketi‘nin Bolkar Dağları eteklerinde yaptığı maden arama faaliyeti sonucunda işletmeyi önce Bolkar dağarlının zirvesindeki Maden Köyüne yapacağını açıklamıştı. Daha sonra bu bölgede kuracağı işletmenin çıkaracağı zehirli ve öldürücü atıkların, bölgenin yeraltı sularına karışacağına yönelik bilimsel raporlar soncunda işletmeyi bu köye kurmaktan vazgeçti.

Fakat bu kez işletme yine Bolkar Dağları eteklerindeki Porsuk ve Hasangazi köylerine taşınmaya karar verdi. Bunun için de şirket, Porsuk Göleti civarındaki 27 dönüm araziyi İl Özel İdaresinden satın almak için girişimlere başladı. Şirketin satın almak istediği arazi, daha önce köylerin tarımsal sulama ihtiyacını sağlamaya yönelik göletin bitirilmesi için kamulaştırıldı.

Gölet için kamulaştırılan bu alan şimdi, siyanür atık havuzu olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkarılıyor. On iki Ağustos tarihinde bu alan ihaleye çıkarılmış ve bölge halkının yoğun tepkisi sonucu ihaleye katılan olmamıştı. Ancak, 2 eylül tarihinde il encümeni aldığı karar ile bu alanın satışı için on altı eylülde tekrar ihaleye çıkılmasına karar verdi. Bu karar, bölgede yaşayan halkın tepkilerinin göz ardı edilmesi nedeniyle büyük bir tepki topladı. Oysa ki Siyanürlü altın arama faaliyetine halk ilk örgütlü tepkisini, 3 Nisan Tarihinde şirketin ÇED raporunu almak için yapmak zorunda olduğu "halkın katılımı" toplantısında gösterdi. Yöre köyleri, altın madenini istemedikleri için bu toplantıyı boykot etti ve toplantı yapılamadı.

Bunun ardından 30 mayıs 2009 tarihinde maden köyünde geniş katılımlı bir miting ile altın madeninin kurulmasına karşı tepkiler dile getirildi. Bölge halkı on bin imza toplayarak valilik ve ilgili mercilere siyanürlü altın işletmesi istemediklerini ilettiler. Bu şirketin altın arama ruhsatlarının iptali için başvuruda bulundular. Halkın bu tepkisine rağmen köylerin sulama göleti ve alanı ihale ile satılmak isteniyor. Ülkemiz son yıllarda altın şirketleri için çok karlı bir yatırım alanı haline geldi. Bergama‘da, Eşme‘de, Tunceli‘de bu acı gerçeği yakından gördük ve yaşadık. Buna karşın devlet, altın madencilerine karşı halk tepkisini görmezden geliyor. Bu anti demokratik yönetim anlayışının sonuçlarının ağır olacağı hükümetler tarafından görülmelidir. Tarım ve hayvancılığı bitiren, tarihi ve kültürel değerleri yok eden, doğada onarılmaz yıkımlara yol açan, bölge halkını ekonomik ve sosyal açıdan yok eden siyanürlü altın madenciliğinin ülkemize bir katkısının olmadığı görülmelidir.

Altın madenciliği sonucunda ülkemizin doğal varlıklarının yağmalanması yetmiyormuş gibi, bu varlıkların ekonomik değere dönüştürülmesi sonucunda elde edilen ürünlerde ülke dışına çıkarılmaktadır. Buna karşın, her türlü kir ve atık ise ülkemizde kalmaktadır. Bu durum Ulukışla için de geçerlidir. Ulukışla bölgesinin temel geçimi tarım ve hayvancılıktır. Bölgede kiraz, halk için altından çok daha değerlidir. Altın madeni işletilecek havza, Çukurova bölgesinin su varlıklarının kaynağıdır. Burada ortaya çıkacak ekolojik bir felaketin sonucunu, sadece Ulukışlalılar değil aynı zamanda Çukurova bölgesi de yaşayacaktır.

Dere Yatağına Altın Madeni

Toprağın, suyun, havanın yağmalanmasının, dere yataklarında yapılaşmaya izin vermenin sonuçlarını yaşadığımız sel felaketleri ile alıyoruz. Ulukışla‘da dere yataklarına altın madeni kurulmasının sorumluğunu hiçbir siyasi iktidar üstlenemez. Bu nedenle Niğde İl Özel idaresinin ihaleyi iptal etmesini ve bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir açılım bekliyoruz. Siyanürlü altın madenciliği bölgede köylerin boşalmasına, bolkar dağlarının doğa güzelliklerinin yok olmasına neden olacaktır. Bu nedenle, Bolkar Dağları Platformu tarafından, Niğde İl Özel İdaresi‘nin altıncılara toprak satışına yönelik 16.9.2009 tarihindeki ihalenin iptali için, aynı gün düzenleyeceği mitingin siyasi sorumluluk üstlenenler tarafından doğru anlaşılmasını bekliyoruz.

Bizler, köylerin boşaltılması sonucunu doğuran, kentleri yaşanmaz kılan, şirketleri zengin eden; doğayı ve toplumu fakirleştiren kalkınma politikalarının ülkeyi yok oluşa sürüklediğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu nedenlerle yönetenlere sesleniyoruz, Ulukışla‘da bir an önce altın madenciliği politikasından vazgeçin. Bu nedenlerle 16 Eylül 2009 tarihinde gölet alanındaki satışa yönelik ihaleyi durdurun.

Bizler Bergama, Eşme, Ulukışla‘da ve tüm Türkiye‘de toplumun ve doğanın birlikte yaşamasına yönelik politikalar oluşturulması için mücadele ediyoruz Dünyamızı işgal politikalarına karşı dipten gelen dalgaya, halkın ve doğanın çığlığına kulak veriyoruz. Bunun için de 16 Eylül 2009 tarihinde Bolkar Dağları Platformu‘nun sesine ses veriyoruz: Biz aşağıda imzası bulunan örgütler, Ulukışla‘da altın madencilerine karşı direnişle, Bolkar Dağları Platformuyla birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Ayamama Son Durak
Beyaz Adımlar Platformu
Çağdaş Hukukçular Derneği
DOĞADER,
Donkişot Çevre Akademisi
Ekoloji Kolektifi,
EKODER,
GDO‘ya Hayır Platformu
Gemlik Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (GEMDOHAY)
Gemlik Satranç Kulübü,
Gemlik Yaşam Atölyesi
İmeceevi,
İmece Toplumun Şehircilik Hareketi,
Kentsiz,
KESK,
Nilüfer Yerel Gündem 21,
Osmaniye Çevre Platformu,
Sorgun Platformu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası
Tüketici Dernekleri Federasyonu,
Tükoder,
Tüketici Hakları Derneği,
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası,
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,
TMMOB Şehir Plancıları Odası,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası


ACİL EYLEM PLANI

ULUKIŞLA‘DA SİYANÜRLÜ ALTINA KARŞI İLK BEŞ ADIM

•1) 16 Eylül 2009 tarihinde Niğde İl Özel İdaresinde altıncılara toprak satışının durdurulması için, Niğde Valiliği‘ne aşağıdaki dilekçeyi gönderin, gönderilmesini sağlayın.

Niğde Valilik Makamı‘na

Bolkar Dağlarının eteklerinde Gümüştaş Şirketi tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın arama faaliyetine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyoruz. Bizler doğanın yıkımına yol açan, insanları yoksullaştıran, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir madencilik karşısında toplum ve doğanın çıkarlarını savunuyoruz. Geleceğimiz savaş ekonomisine hizmet eden altın borsalarından daha değerlidir. Bergama‘da, Eşme‘de, Kazdağları‘nda, Artvin‘de, Tunceli‘de altıncıların yıkımına karşı direnen halkı desteklediğimiz gibi, Ulukışla‘da da emeklerini ve doğayı savunan halkımızı destekliyoruz. Bu nedenle, Ulukışla köylerinin sulama göleti için kamulaştırılna arazinin satışına yönelik 2.7.2009 tarih ve 74 sayılı Niğde İl Genel Meclisi‘nin kararı ile bu karara dayanılarak alınan Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni‘nin 2.9.2009 tarih ve 227 sayılı işlemin ve Siyanürcü şirketin altın arama ve işletme ruhsatlarının iptalini talep ediyoruz.

Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres, İmza"

Dilekçelerinizi Şu Adreslere Gönderebilirsiniz

Niğde Valiliği
e-posta: nigde@icisleri.gov.tr
Tel: 0.388.2322324

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği NİĞDE
Tel/Faks Hizmet Binası: (388) 232 3360 - 232 3363 Faks : (388) 232 3364
Tel/Faks Meclis Binası : (388) 232 3534 Faks : (388) 232 3531 -

•2) 16. 9. 2009 Tarihinde Bolkar Dağları Platformu‘nun Mitingine Katılım İçin Çalışın.

TARİH: 16.9.2009
SAAT: 10.30
Buluşma Yeri: Niğde İl Özel İdaresi Önü
YER: Niğde Kent Meydanı

•3) Bolkar Dağları Platformunu kurumsal ve kişisel katılımınız ile destekleyin Kurumsal ve Kişisel Destekleriniz için: bolkarmeclis@gmail.com adresine mail atın.

ULUKIŞLA‘DA SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ

Bolkar Dağlarının eteklerinde Gümüştaş Şirketi tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın arama faaliyetine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyoruz. Bizler doğanın yıkımına yol açan, insanları yoksullaştıran, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir madencilik karşısında toplum ve doğanın çıkarlarını savunuyoruz. Geleceğimiz savaş ekonomisine hizmet eden altın borsalarından daha değerlidir. Bergama‘da, Eşme‘de, Kazdağları‘nda, Artvin‘de, Tunceli‘de altıncıların yıkımına karşı direnen halkı desteklediğimiz gibi, Ulukışla‘da da emeklerini ve doğayı savunan halkımızı destekliyoruz.

•4) Siyanürlü Altın Madenciliğine Karşı Birleşik Mücadeleyi Destekleyin

Bolkar Dağları Platformuna bağlı Köy Meclisleri tarafından önümüzdeki günlerde Bergama, Eşme, Tunceli, Artvin gibi siyanürle altın işletme mağduru bölgelerle birlikte örgütlenecek buluşmaları takip edip katılın.

•5) Ulukışla‘da Siyanürlü Altın Madenciliğinin Bilimsel, Sosyo-Ekonomik Yönlerini İrdeleyen Rapor Hazırlıklarına Destek Verin

Ulukışla‘da siyanürlü altın madenciliğinin bilimsel, sosyo-ekonomik. yönlerini irdeleyen bir rapor hazırlanacaktır. Bu raporun hazırlanması sürecine destek verin.

Okunma Sayısı: 1835

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME