KMO

 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

»

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DAVA AÇILDI

 

— 04.01.2021 GENEL MERKEZ

 

11.12.2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendi ile 6. Maddesinin 5. Fıkrasının 1. Cümlesinin iptali ve dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması istemi ile Odamız tarafından dava açılmıştır.
devamı..

»

KMO HUKUKİ ÇALIŞMALARI SAFAHAT RAPORU

 

— 31.10.2017 GENEL MERKEZ

 

İlgili safahat raporunu aşağıdaki linki tıklayarak yada ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
devamı..

»

ATEX YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINI 2020 YILINA UZATAN BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

 

— 05.08.2016 GENEL MERKEZ

 

Atex Yönetmeliğinin Uygulanmasını 2020 Yılına Uzatan Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesi Durduruldu
devamı..

»

SOMA, KOLİN TERMİK SANTRALİ VE AOÇ SİT ALANI KORUMA STATÜSÜ İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVALAR İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI

 

— 04.08.2015 GENEL MERKEZ

 

Mahkemenin vermiş olduğu kararlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
devamı..

»

2011-2015 TARİHLERİ ARASINDA ODAMIZIN ÇEVRE VE DOĞA İLE İLGİLİ AÇMIŞ OLDUĞU DAVALAR

 

— 04.08.2015 GENEL MERKEZ

 

Odamızın 2011-2015 yılları arasında Çevre ve Doğa ile ilgili yapılan hukuksal çalışmalarını ekteki PDF dosyasından görebilirsiniz.
devamı..

»

ÇALDAĞI NİKEL MADENCİLİK SANAYİ TİC. AŞ.`YE DAVA AÇILDI.

 

— 03.12.2014 GENEL MERKEZ

 

KMO, ZMO, ÇMO, JMO, Peyzaj Mimarları Odası, EGEÇEP VE Ekoloji Kolektifi ile bilrikte Manisa Çaldağı Nikel Madencilik Sanayi Aş. Nikel kompleks proje değişikliği ve ek üniteler projesi nihai çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) iptali için dava açıldı.
devamı..

»

AİDAT ÖDEME SÜRESİNİ 13 AYDAN FAZLA GECİKTİREN ÜYELERİMİZ HAKKINDA KANUNİ İŞLEMLER (UYARI, İCRA) SÜRÜYOR.

 

— 30.11.2014 GENEL MERKEZ

 

devamı..

»

YIRCA TERMİK SANTRALİ ÇED RAPORU İPTAL DAVASI

 

— 21.11.2014 GENEL MERKEZ

 

Manisa İli Soma İlçesi Yırca Köyü sınırları içinde HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM TİCARET A.Ş.tarafından yapılması Planlanan SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ (KÜL DEPOLAMA SAHASI, KÖMÜR DEPOLAMA SAHASI, KÖMÜR HAZIRLAMA-İLAVE STOK SAHASI, KÖMÜR OCAKLARI, HAZIR BETON SANTRALLERİ, KOLOĞLU-1 VE KOLOĞLU-2 GÖLETLERİ VE İSALE HATLARI) İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.03.2014 tarih ve 3402 sayılı işlemiyle verilen ÇED OLUMLU kararının Anayasa’ya, çevre hukuku ve planlama ilkelerine, yargı kararlarının uygulanması zorunluluğuna, usule, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırılıkların olması nedeniyle İPTALİNE, idari işlemin uygulanmasından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağından davalı idarenin savunması alınmadan, teminatsız olarak YÜÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASINA karar verilmesi taleplerimizdir.
devamı..

»

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ İÇİN DAVA AÇILDI

 

— 22.07.2014 GENEL MERKEZ

 

22 Mayıs 2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’intalep sonucunda ve dilekçe içinde ayrıntılı bir şekilde belirtilen madde ve ifadeleri Tebliğin dayanağı kabul edilen uluslararası anlaşmalara, anayasaya, usule, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırı olduğundan iptaline, iptali istenilen madde, bent ve ifadelerin uygulanması açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından teminatsız yürütmesinin durdurulması için hukuk büromuz danıştaya dava açmıştır.
devamı..

»

ANAYASA MAHKEMESİ, ÇED MUAFİYETİNİ DURDURDU

 

— 07.07.2014 GENEL MERKEZ

 

29.05.2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12. maddesiyle, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenerek büyük ve çevre için riskli projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) muafiyeti getiren yasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesi’nce 3/7/2014 tarihinde iptal kararı verildi.
devamı..

»

AİDATINI 13 AYDIR ÖDEMEYEN ÜYELERİMİZ HAKKINDA KANUNİ İŞLEMLER SÜRÜYOR.

 

— 12.06.2014 GENEL MERKEZ

 

devamı..

»

SAHTE SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ DÜZENLEYENE HAPİS CEZASI

 

— 18.03.2014 GENEL MERKEZ

 

“Odamız tarafından hazırlanan Akaryakıt ve LPG İstasyonu Sorumlu Müdürlük belgesini sahte olarak düzenlediği ve kullandığı tespit edilen Odamız üyesi Ö.Ö. hakkında Sincan 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18.03.2014 tarihli kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklaması geri bırakılmıştır. ”
devamı..

»

16.012014 TARİH VE 28884 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ‘ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE ....

 

— 17.03.2014 GENEL MERKEZ

 

16.012014 Tarih Ve 28884 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan ‘ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK vE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 1. Maddesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açıldı.
devamı..

»

AOǒDEKİ BAŞBAKANLIK KONUTU RESMEN KAÇAK YAPI

 

— 04.03.2014 GENEL MERKEZ

 

1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin 3. derece doğal SİT alanı olarak tescili sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açılan davada yargı meslek odalarının ve sivil toplumun lehine karar verdi.
devamı..

»

KÜTAHYA ETİ GÜMÜŞ A.Ş. DAVASINDA KARAR VERİLDİ

 

— 18.11.2013 GENEL MERKEZ

 

Kütahya 1. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 2011/853 E. sayılı dosyasından yürütülen davanın 12.11.2013 tarihli duruşmasında, Mahkeme, sanıkların üçer ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetmiş ve hükmün açıklamasını ertelemiştir.
devamı..

»

KİMYA MÜHENDİSLERİ VE KİMYAGERLERİN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIĞI İZNİ ALABİLMELERİNİ ENGELLEYEN YÖNETMELİK HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ

 

— 09.10.2013 GENEL MERKEZ

 

Danıştay 10. Dairesi, 29.12.2009 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 10.03.2011 günlü 27870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’in bayi veya toptancı izin belgesi alabilecek meslek dallarını düzenleyen 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendinin iptaline karar vermiştir.
devamı..

»

ÜYEMİZ ODA BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGELERİ DÜZENLEDİĞİ, MÜHÜRDE SAHTECİLİK VE BUNLARI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILMASI İSTENMEKTEDİR.

 

— 15.07.2013 GENEL MERKEZ

 

Üyemiz Oda Bilgisi Dışında Sahte Sorumlu Müdürlük Belgeleri Düzenlediği, Mühürde Sahtecilik Ve Bunları Kullandığı Tespit Edildiği İçin Cezalandırılması İstenmektedir.
devamı..

»

ÜYEMİZ ODA BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGELERİ DÜZENLEDİĞİ, MÜHÜRDE SAHTECİLİK VE BUNLARI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILMASI İSTENMEKTEDİR.

 

— 26.06.2013 GENEL MERKEZ

 

Üyemiz Oda Bilgisi Dışında Sahte Sorumlu Müdürlük Belgeleri Düzenlediği, Mühürde Sahtecilik Ve Bunları Kullandığı Tespit Edildiği İçin Cezalandırılması İstenmektedir.
devamı..

»

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VE EL DEĞİŞTİRMESİ, TAKSİRLE ÖLÜME .....

 

— 15.05.2013 GENEL MERKEZ

 

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Ve El Değiştirmesi, Taksirle Ölüme Ve Yaralanmaya Neden Olmadan Dolayı Sanıkların Cezalandırılması İstenmektedir.
devamı..

»

ÜYEMİZ ODA BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGELERİ DÜZENLEDİĞİ VE KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.

 

— 03.04.2013 GENEL MERKEZ

 

Üyemiz Oda Bilgisi Dışında Sahte Sorumlu Müdürlük Belgeleri Düzenlediği Ve Kullandığı Tespit Edildiği İçin Suç Duyurusunda Bulunulmuştur.
devamı..

»

SİVAS İLİ, KANGAL İLÇESİ, EĞRİCEK KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDEN BULUNAN BAKIRTEPE MEVKİİNDE YAPILMASI PLANLANAN `BAKIRTEPE ALTIN MADENİ PROJESİ` ........

 

— 28.03.2013 GENEL MERKEZ

 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Eğricek Köyü Sınırları İçerisinden Bulunan Bakırtepe Mevkiinde Yapılması Planlanan `Bakırtepe Altın Madeni Projesi` İle İlgli Davalı İderece Verilen 13.03.2013 Tarihli Çevresel Etki Değerlendirilmesi (Çed) Olumlu Kararının Öncelikle Yürütmesinin Durdurulması Ve İptali İstenmektedir.
devamı..

»

ÜYEMİZ ODA BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGELERİ DÜZENLEDİĞİ, MÜHÜRDE SAHTECİLİK VE BUNLARI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.

 

— 26.03.2013 GENEL MERKEZ

 

Üyemiz Oda Bilgisi Dışında Sahte Sorumlu Müdürlük Belgeleri Düzenlediği, Mühürde Sahtecilik Ve Bunları Kullandığı Tespit Edildiği İçin Suç Duyurusunda Bulunulmuştur.
devamı..

»

BRÜT 2700 TL’DEN DAHA DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU.

 

— 02.01.2013 GENEL MERKEZ

 

SGK İle TMMOB Arasındaki Protokol Gereği Hak Savunması Başvuru Formu
devamı..

»

18.08.2010 GÜN 27676 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN `BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN`.....

 

— 28.09.2012 GENEL MERKEZ

 

18.08.2010 Gün 27676 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren `Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin` 23. Maddesinin B Bendini Değiştirerek İlgili Yönetmeliğin Yürürlülük Tarihini 01.01.2014 Olarak Değiştiren 31.07.2012 Gün 28370 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan `Büyk Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yöneymelikte Deişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin` 1. Maddesinin Öncelikli Olarak Yürütmesinin Durdurulması Ve İptali İstenmektedir.
devamı..

»

77- MÜK. 355/1-1 213 SAYILI VUK MÜKERRER 355/1-1 MADDESİĞİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN …………… ÖUCZ VERGİ CEZASININ İPTALİ İSTENMEKTEDİR.

 

— 12.06.2012 GENEL MERKEZ

 

77- Mük. 355/1-1 213 Sayılı Vuk Mükerrer 355/1-1 Maddesiği Gereğince Düzenlenen …………… Öucz Vergi Cezasının İptali İstenmektedir. (24 adet)
devamı..

»

KÜTAHYA VALİSİ KENAN ÇİFTÇİ, KÜTAHYA VALİ YARDIMCISI CENGİZ HOROZOĞLU, TAVŞANLI KAYMAKAMI NUMAN HATİPOĞLU VE DİĞER İLGİLİLER HAKKINDA....

 

— 26.04.2012 GENEL MERKEZ

 

Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu Ve Diğer İlgililer Hakkında Yapılan Şikayet İle İlgli Olarak İçişleri Bakanlığı Tarafından Verilen 30.12.2011 Tarih Ve B.05.0.Pgm.0.01.01.00-667/2564 Sayılı Soruşturma İzni Verilmemesi Kararının İptali İstenmektedir.
devamı..

»

11.12.2011 GÜNLÜ 28139 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN, YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖENETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİNİNİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTENMEKTEDİR.

 

— 09.02.2012 GENEL MERKEZ

 

11.12.2011 Günlü 28139 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelite Değişiklik Yapılmasına Dair Yöenetmeliğinin Yürütmesinininin Durdurulması Ve İptali İstenmektedir.
devamı..

»

11.12.2012 GÜNLÜ 28139 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN, VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİNİNİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTENMEKTEDİR.

 

— 08.02.2012 GENEL MERKEZ

 

11.12.2012 Günlü 28139 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinin Yürütmesinininin Durdurulması Ve İptali İstenmektedir.
devamı..

»

77- MÜK. 355/1-1 213 SAYILI VUK MÜKERRER 355/1-1 MADDESİĞİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN 17 ADET ÖUCZ VERGİ CEZASININ İPTALİ İSTENMEKTEDİR.

 

— 10.11.2011 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:77- Mük. 355/1-1 213 Sayılı VUK mükerrer 355/1-1 maddesiği gereğince düzenlenen 17 adet ÖUCZ vergi cezasının iptali istenmektedir.
devamı..

»

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 1008.2011 TARİH VE 320 TOPLANTI VE 10.08.2011 KARAR TARİHLİ VE 6281 NUMARALI KARARI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

 

— 11.10.2011 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 1008.2011 tarih ve 320 toplantı ve 10.08.2011 karar tarihli ve 6281 numaralı kararı ile Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı koruma statüsünün, 3. Derece Doğal Sit Statüsüne Dşürülmesine ve Tarihi Sit Statüsünün Kaldırılmasına İlişkin İşlemin Öncelikle Yürütmesinin Durdurulmasına takiben İptali istemektedir.
devamı..

»

GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ; BU SINAV İLANINDA YER ALAN KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANABİLECEKLER SAYILIRKEN BUNLAR ARASINDA KİMYA MÜHENDİSLERİNİN SAYILMAMASI HAKKINDA BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 11.05.2011 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 20.09.2010 tarihli ve B.18.1.DSİ.0.71.01.01-903.03/P-77224 sayılı yazısı le ilan `Görevde Yükselme Sınavının; Bu sınav ilanında yer alan kalite kontrol ve laboratuvar şube müdürlüğüne atanabilecekler sayılırken bunlar arasında Kimya Mühendislerinin sayılmamasının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine aykırı olduğundan bu hususun iptali istenmektedir.
devamı..

»

77- MÜK. 355/1-1 213 SAYILI VUK MÜKERRER 355/1-1 MADDESİĞİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN 9 ADET ÖUCZ VERGİ CEZASININ İPTALİ İSTENMEKTEDİR.

 

— 10.03.2011 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:77- Mük. 355/1-1 213 Sayılı VUK mükerrer 355/1-1 maddesiği gereğince düzenlenen 9 adet ÖUCZ vergi cezasının iptali istenmektedir.
devamı..

»

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN` İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

 

— 21.12.2010 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:12.11.2010 günlü 27757 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan `Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğinin` iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmektedir.
devamı..

»

BAKANLIĞIN PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 7. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (B) BENDİNİN (5) NUMARALI ALT BENDİNDE YER ALAN `ZİRAAT, VETERİNER FAKÜLTESİ VEYA DÖRT YILLIK FAKÜLTE YA DA YÜKSEK OKULLARININ MALİYE, MUHASEBE, İŞLETME,

 

— 23.11.2010 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:31.12.2006 günlü 26040 Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlığın Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan `ziraat, veteriner fakültesi veya dört yıllık fakülte ya da yüksek okullarının maliye, muhasebe, işletme, iktisat bölümü mezunu olmak` ibaresini ` ziraat veya veteriner fakültesi mezunu olmak` olarak değiştiren 30.09.2010 günlü 27715 saayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 4. maddesinin iptali ve yürütmesinininin durdurulması istenmektedir.
devamı..

»

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞ!NİN 20. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

 

— 28.08.2009 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:30.06.2009 günlü 27274 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmlarına ilişkin Usul ve Esaslar Tebliğ!nin 20. Maddesinin birinci fıkrasının eksik düenleme nedeniyle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenmektedir.
devamı..

»

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN 8. MADDESİNİN 3. FIKRASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

 

— 23.02.2009 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:26.12.2008 günlü 27092 sayılı Resmi Gazete`d(Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. fıkrasının yürütmesinininin durdurulması ve iptali istenmektedir.
devamı..

»

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN GÜVÜNLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI ESASLARI 5. MADDE`NİN E BENDİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 23.02.2009 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:26.12.2008 günlü 27092 sayılı Resmi Gazete`d(Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğinin Güvünlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Esasları 5. Madde`nin e bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmektedir.
devamı..

»

ÇEVRE DENETİM YÖNETMELİĞİNİN 8. MADDESİNİN 2,3,45 VE 7. FIKRALARININ İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 20.01.2009 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:21.11.2008 günlü 27061 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 8. maddesinin 2,3,45 ve 7. fıkralarının iptali ve yürütmesinininin durdurulması istenmektedir.
devamı..

»

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ.`NE `OVACIK ATIK DEPOLAMA TESİS KAPASİTE ARTIŞI (2 ADİ) İLE İLGLİ OLARAK VERİLEN `ÇED OLUMLUDUR` HAKKINDA BAŞVURUDA BULUNULDU

 

— 01.01.2009 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:Koza Altın İşletmeleri AŞ.`ne `Ovacık Atık Depolama Tesis Kapasite Artışı (2 ADİ) ile ilgli olarak verilen `ÇED Olumludur` raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmektedir.
devamı..

»

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 26.01.2008 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:11.10.2007 günlü 26770 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürülüğe giren, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin anayasaya usüle hukuka ve bilimsel gerçekliklere ayrı olduğundan iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmektedir.
devamı..

»

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNİN SORUMLU TEKNİK ELEMAN BAŞLIKLI 13. MADDESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 27.07.2005 GENEL MERKEZ

 

KONUSU: 24.06.2005 günlü 25823 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5324 sayılı Kanunun 7. maddesine dayanarak; Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatını 76/768/EEC Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanan `Kozmetik Yönetmeliğinin Sorumlu Teknik Eleman başlıklı 13. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmektedir.
devamı..

»

GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BAŞVURUDA BULUNULDU.

 

— 04.11.2004 GENEL MERKEZ

 

KONUSU:27.08.2004 gün 25566 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren ` Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik`in Ek: 7/A`nın 3. maddesi ve 29. maddesinin c bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir.
devamı..
 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME